KALOCSAI KÓRHÁZ

1789-1990, 1,54 ifm
Névváltozatok, rokonság: Xenodochium, Noscomium, Noscomium Colocense, Irgalmasnénék, Aggház, Kórház, Kalocsai Irgalmasnénék, Kalocsai Aggház, Kalocsai Kór- és Aggház
Keresőszavak: szegénygondozás, öregek
Nyelv: latin, magyar, német, 1870-es évektől magyar
A sorozat ismertetése: A koldusok és szegények gondozásának céljaira Kollonich László érsek 1804-ben 8.000, 1805-ben 2.000, majd 1810-ben 10.000 forintos alapítványt tett. 1805-ben elkészült az első koldusszabályzat is. Az ún. Xenodochium alapot a káptalan gondozta, a 19. sz. első felének iratait nagyrészt a kassza állásáról írt tájékoztatók, jelentések, a befizetések kötelezvényei alkotják. 1826-ban Karátson Lázár lett az ispotály építésének gondnoka, 1826-27-ből megmaradtak az építkezés szerződései, számlái. Az intézmény működését az érsekek természetesen folyamatosan segítették. 1839-ben elkészült az ispotály lakóinak és gondnokának kötelességeit megszabó szabályzat. 1848-tól Nádasdy Ferenc érsek határozata szerint az alapítványi tőke felét a betegek ápolására, másik felét pedig a korábbi módon szegény öregek gondozására fordították. Ez volt a Noscomium és a Xenodochium alapok születésének ideje. Otthon ápoltak, segélyezettek, gondozottak is voltak, nemcsak "bennlakók". 1867-től a Szatmári Irgalmasnővérek gondozták az Érseki Szent Kereszt Kórházat. 1868-ban Haynald Lajos érsek kórház céljára alakította át az aggházat, s utóbbi ideiglenesen meg is szűnt. 1875-től indult újra az aggház 12 hellyel, kb. 30 szegényről, 20 betegről gondoskodtak.
Az iratok zömét felvételi kérelmek, orvosi, ápolói, gondnoki állások betöltése, éves jelentések, kimutatások alkotják a gyógyítottak számáról, koráról, az ápolási napok számáról, az eredményességről. Az alapítványok szándéka szerint a kórházba csak gyógyítható beteget, az aggházba pedig csak kalocsaiakat vettek fel. Az aggházi felvételekről az érsek döntött esetenként, az intézményvezető kanonok ajánlatára. A későbbi építkezések, javítások terjedelmes anyaga maradt ránk, a sorozat az 1960-as években a kápolna kisajátításának, kiürítésének, lebontásának ügyével zárul.
Az anyag terjedelmi tagolódása: 1789-1866, 0,14 ifm - 1867-1944, 1,28 ifm - 1945-1968, 1990, 0,12 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: