KÁNTORI

1860-1992, 0,75 ifm
Névváltozatok, rokonság: Egyházi zene, Cantus Ecclesiasticus, Cultus Divinus a 20-as, 30-as évektől nagyrészt felülbírálva Cant. Eccl. címen az énekrendről, liturgiai kérdésekről, orgonák karbantartásáról. Ld. még Főtanfelügyelőség hasonló tárgyszavát.
Keresőszavak: kántorképzés, egyházi zene, kántortanítók, kántortanítói nyugdíj
Nyelv: magyar, kevés latin
A sorozat ismertetése: A sorozat a kántortanítói nyugdíjintézet aktáival, és szolgálati szabályzatokkal kezdődik. A múlt század végéig elsősorban pénztárkimutatások, jelentések, kántori járandóság kérdései alkotják. Az 1920-30-as évek Cultus Divinus címszava alól átvett akták egyházi zenével, énekeskönyvek kiadásával, liturgiával, az egyházmegye orgonáinak karbantartásával kapcsolatosak. 1929-től megjelennek a kántortanfolyamok ügyei, a képzésen túl a kántori szakfelügyelet, kántori javadalmazás kérdései is felmerülnek. Tulajdonképpen csak 1948-tól következetes Kántori, ill. Kántorképzés iktatás egy ideig a Főtanfelügyelőség fejlécbélyegzőjével, emlékeztetve arra, hogy 1868-1950 között a Főtanfelügyelőség kezelte a kántori ügyeket, a tárgyszót ebben az időszakban ott alkalmazták. 1950 után a képesítővizsgák, jelentkezések, felvételik, a kántorképző éves jelentései és a kántorképzősök személyes iratai dominálnak. Kántori összejöveteleket, továbbképzéseket is tartottak. Immár szervezeti és működési szabályzat alapján működtek a bajai és a budapesti képzők is. Külön alsorozatot alkotnak a kántori bizonyítványok másolatai.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1853, 1860-1992, 0,72 ifm magyar, kevés latin. (1860-1942, 0,07 ifm - 1952-1992, 0,65 ifm)
    · Bizonyítványok 1951-1968, 0,03 ifm magyar (A Főegyházmegyei Kántorképzőn végzettek oklevélmásolatai)

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: