KÖZPONTI PÉNZTÁR

1948-1992, 0,81 ifm
Névváltozatok, rokonság: Egyházmegyei Takarékpénztár, ld. még a Kötetek állagot.
Keresőszavak: könyvelés, gazdálkodás
Nyelv: magyar
A sorozat ismertetése: Az érseki uradalom utódjaként, Központi Pénztár néven jött létre az a hivatal, amely átvette az egyházmegye könyvelését, pénzkezelését. Az iratsorozatot egyrészt a számadások, a könyveléssel kapcsolatos iratok (költséghelyek kialakítása, különféle járulékok, normák megállapítása, illetékek, kamatok, letétek elszámolása, banki ügyek, folyószámlavezetés) alkotják, másrészt a pénztárat is érintő egyházkormányzati döntések értesítései (pl. kifizetési megbízások) is megtalálhatók. Mivel anyagi vonzata szinte minden ügynek van, a másolatbeli értesítések, fizetési utasítások helyett inkább a tárgyuknak megfelelően iktatott eredeti akták mentek át a pénztári ügyintézésen, s elintézés után visszakerültek megfelelő irattári helyükre.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1948-1992, 0,65 ifm
    · Számadások 1969-1985, 0,16 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: