P

PACHMAYER FERENC ( - Apatin, 1831. okt. 1.) 1825-1839, 0,10 ifm /Inf. /Fegyelmi 1825-30. /Végr. 1814, 1821. /Obitus /Massa (árverési leltárral, számlákkal)
PAFFKOVITS JÁNOS (1784. - Monostorszeg, 1818. jan. 6.) 1817-1836, 0,03 ifm /Végr. 1817. /Obitus /Massa
PALA FERENC (Bölcske, Tolna m. 1881. ápr. 20. - Kalocsa, 1912. máj. 27.) 1907-1912, 0,02 ifm /Tan. De Paulo Széchenyi archiepiscopo colocensi c. disszertációjának felterjesztése 1908. /Betegség, kórházi kezelésének iratai 1910-11. /Obitus
PALKOVITS JÓZSEF ( - Csonoplya, 1790. jan. 16.) 1790-1791. - /Massa
PAPP IMRE dr. (Kishegyes, 1918. nov. 20. - Székesfehérvár, 1978. júl. 23.) 1941-1980, 0,03 ifm /Központi Szeminárium (tanulmányok, licenciátus, teol. doktor) 1941-43. /Nagyszemináriumi tanár 1947. /Központi Szeminárium spirituálisa 1953. Felmentik 1959. /Inf. 1959-62. /Betegség, gyógykezelés 1966. /Ezüstmise 1967. /Gyógykezelések 1969-70. /Papi nyugdíj, elhelyezés Székesfehérvárott 1970-76. /Végr. 1974. /Obitus /Massa
PARCSETICH ANDRÁS (Zombor, 1847. nov. 27. - Hercegszántó, 1893. ápr. 3.) 1873-1901, 0,07 ifm /Inf. 1873-88. /Fegyelmi 1891-93. /Obitus /Massa (benne Palonai plébániai iratok is párbérhátralékainak számítása, ill. javítási kötelezettségei miatt)
PARCSETICH JÓZSEF (Zombor, 1800. márc. 19. - Szond, 1863. aug. 21.) 1818-1896, 0,14 ifm /Isk. biz. Szegedi Piarista Lyceum 1818. /Szül. akv-i kiv. 1819. /Inf. 1823-52. /Fegyelmi 1835. /Áthelyezési kérelmek 1840-es évek /Tb. kanonoki kinevezés megköszönése 1862. /Obitus /Massa (benne hagyatéki per, leltár, árverés, ill. a Parcsetich Alapítvány iratai is)
PARCSETICH JÓZSEF (Zombor, 1842. márc. 19. - Zombor, 1910. nov. 3.) 1863-1912, 0,02 ifm /Szül. akv-i kiv. 1863. /Inf. 1869-88. /Végr. 1908. /Obitus /Massa
PASICS (PASITY) JÓZSEF (Monostorszeg, 1913. dec. 29. - ) 1942. - /Inf. /Fegyelmi (politikai háttérrel, a községi elöljáróság tiltakozása után áthelyezve).
PATACHICH ÁDÁM érsek (Zajezda, 1717. febr. 18. - Kalocsa, 1784. júl. 19. kalocsai érsek: 1776.) 1741-1784, 0,27 ifm /Hivatali iratok 1764-1781, kinevezési iratok 1741, nyomtatvány 1763 /Massa 1784 (+Hagyaték 1766-1783)
PATACHICH GÁBOR érsek (Verbovecz vagy Pakrac vára, 1698. - Bécs, 1745. dec. 5. kalocsai érsek: 1733. febr.) 1733-1745, 1801, 1944, 0,06 ifm /Hivatali iratok 1733-1734, kinvezési iratok 734-1744 /Massa 1737-1745, 1801, 1944 /Végr. 1737. (+Hagyaték 1734-1744)
PATÓCS LEÓ JÓZSEF kilépett minorita szerzetes, 1931-1932. - /Felvételét kéri az egyházmegyébe (megtagadták).
PAULI GYÖRGY 1781-1844, 0,05 ifm /Fegyelmi 1792. /Szentszéki perek 1799, 1800-1803. /Massa 1836-44.
PAULIK IGNÁC ( - Kiskőrös, 1834. jan. 27.) 1823-1835, 0,03 ifm /Inf. 1823. /Végr. 1833. /Obitus /Massa
PAULINYI (PAULINI) PÁL ( - Kalocsa, 1831. dec. 23.) 1831-1834. - /Végr. 1831. /Obitus /Massa
PÁKOLICZ JÁNOS (Kalocsa, 1849. jan. 27. - Radna, (Románia), 1935. ápr. 5.) 1864-1935, 0,20 ifm /Szül. akv-i kiv. 1864. /Isk. biz. Jezsuita Gimn. Kalocsa 1864. /Tan. Tanítóképezdei vizsga 1871. /Honvéd segédlelkész 1881. /Inf. 1871-74, 1895. /Szentszéki perek 1893-1908. /Nyugalmazás 1910. /Szembetegség 1914. /Facultasok betegsége miatt 1934. /Obitus
PÁL MÁTYÁS dr. (Katymár, 1885. máj. 13. - Kalocsa, 1938. dec. 7.) 1903-1938, 0,01 ifm /Pázmáneum 1903-1907. /Tan. doktori disszertáció 1910-11. /Missziós kongresszuson küldöttként vesz részt Németországban 1925. /Obitus (Személyéhez a Pál Mátyás Missziós Központ révén levéltárunk egyik külön fondja kapcsolódik. Boldoggá avatását halála után a Kalocsai Iskolanővérek kezdeményezték.
PÁLICH (PÁLITY) MÁRK (Csonoplya, 1916. okt. 1. - ) 1941-1945. - /Inf. 1941-43. /Áthelyezési kérelmek Dél-Bácskába 1944-45.
PÁLICH JÁNOS (Csonoplya, 1842. jún. 26. - Monostorszeg, 1885. febr. 22.) 1863-1885, 0,01 ifm /Szül. akv-i kiv. 1863. /Inf. 1866-78. /Tanügyi küldetésben külföldi tanulmányút 1872. /Tanári álláshoz engedélykérés 1872. /Országos tanítói gyűlésen részvétel 1883. /Végr. 1885. /Obitus /Massa
PÁLICH MÁRK (Csonoplya, 1814. ápr. 25. - Palona, 1871. nov. 28.) 1833-1872, 0,04 ifm /Szül. akv-i kiv. 1833. /Isk. biz. Szegedi Lyceum 1833. /Inf. 1838-54. /Fegyelmi 1845. /Végr. 1863. /Obitus /Massa
PÁLINKÁS SÁNDOR (Temerin, 1914. ápr. 6. - Temerin, 1988. márc. 23.) 1943. - /Inf.
PÁLMA FERENC kanonok (Rózsahegy, Liptó m. 1735. aug. 18. - Pest, 1787. febr. 10.) 1776-1798, 0,02 ifm /Ajánlás Bács Várm. táblabírói tisztére 1776. /Nagypréposti kinevezéséről a káptalan 1781. /Segédpüspöki kinevezése (az 1781-es, latin nyelvű oklevél 1880-as átírása) /Obitus /Massa /Néhány irat testvérére, Pálma Ádámra vonatkozóan, aki szintén pap volt.
PÁNCSICH JAKAB (Szabadka, 1843. júl. 31. - Csantavér, 1901. dec. 30.) 1863-1902, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1863. /Inf. 1871-85. /Áthelyezési kérelmek 1881-83. /Fegyelmi 1882, 1886, 1892-93. /Római zarándoklat 1900. /Obitus
PÁSZTOR JÁNOS (Őrszállás, 1875. dec. 3. - Csátalja, 1925. jan. 2.) 1923-1932. - /Betegség, gyógykezelés 1923-24. /Obitus /Massa
PÁSZTORCSICS MIKLÓS ( - Katymár, 1758. dec. 17.) 1758-59, 0,01 ifm /Végr. 1758. /Obitus /Massa
PÁV FERENC (Érsekújvár, 1868 dec. 5. - Ószivác, 1920. aug. 8.) 1892-1922, 0,03 ifm /Inf. 1892-97, 1917. /Szabadságkérelmek, segélykérelmek /Tan. Középtanodai hittanári vizsga 1900. /Adósságok /Dispositio /Fegyelmi 1897, 1903-1905. /Obitus /Massa
PEÁNICS JÓZSEF (Baja, 1835. okt. 10. - Baja, 1914. márc. 9.) 1853-1914, 0,04 ifm /Szül. akv-i kiv. 1853. /Inf. 1859-70. /Fegyelmi 1866-67, 1872, 1880, 1884-87. /Dispositio /Betegségéről jelentés, orvosi bizonyítvány 1898-1900, 1910. /Obitus
PECHA JÁNOS (Egbel, 1806. ápr. 25. - Gádor, 1882. szept. 24.) 1826-1884, 0,05 ifm /Szül. akv-i kiv. 1827. /Tan. isk. biz. 1826-27. Esztergomi Érseki Lyceum, Nagyszombat /Inf. 1831-50. /Fegyelmi 1841, 1847-50. /Áthelyezési kérelmek /Obitus /Massa
PECZE JÁNOS (Péterréve, 1911. jan. 26. - ) 1942. - /Inf.
PECZE SÁNDOR (Péterréve, 1907. febr. 20. - Szabadka, 1977. máj. 28.) 1942-1944. - /Betegség, gyógykezelés, segély.
PEKARICH ANDRÁS 1779. - /Segélykérelem, deficientia
PERNDL ADORJÁN (Jánoshalma, 1859. jan. 24. - Bátmonostor, 1914. ápr. 9.) 1883-1916, 0,04 ifm /Inf. 1883-97. /Dispositio /Fegyelmi /Adósságok, kölcsönkérelmek /Obitus /Massa
PEROSIVITS JÁNOS ( - Baracska, 1808. márc. 5.) 1804-1810, 0,01 ifm /Tartozás /Végr. 1807. /Obitus /Massa
PEROSOVITS IMRE ( - Foktő, 1819.) 1819-1833. 0,03 ifm /Polgári per 1802. /Végr. 1819. /Massa
PEROSOVITS ISTVÁN ( - Baja, 1789. márc. 17.) 1789. - /Obitus
PERTICH (PERCHICH) ISTVÁN (kb. 1760. - Kalocsa, 1847. jan. 19.) 1822, 1847-1848, 0,02 ifm /Inf. 1822. /Végr. 1847. /Massa
PERTICS BERTALAN (Szabadka, 1818. aug. 22. - Eszék, 1887. dec. 14.) 1840-1888, 0,01 ifm /Szül. akv-i kiv. 1840. /Tan. isk. biz. Pécsi Lyceum 1840. /Inf. 1845-61. /Obitus (halotti akv-i kiv.) Massa
PESITZ JÓZSEF (Óbecse, 1921. máj. 23. - Bácsbokod, 1979. jún. 1.) 1950-1979, 0,02 ifm /Inf. 1950. /Kölcsönök, segélykérelmek /Ezüstmise 1974. /Végr. 1962. /Obitus /Massa
PESSÁDY JÁNOS (Bácsújfalu, 1804. ápr. 27. - Bácsújfalu, 1873. szept. 4.) 1824-1877, 0,06 ifm /Szül. akv-i kiv 1824. /Apja kérelme, hogy fia kispap lehessen 1824. /Tan. isk. biz. Pest, Egyetem 1822. /Inf. 1829-52. /Fegyelmi 1838. /Áthelyezési kérelem /Segélykérelmek /Obitus /Massa
PETŐ (PÁNCSICS) BENŐ dr. (Felsőszentiván, 1910. febr. 17. - ) 1929-1944, 0,02 ifm /Inf. 1938-41. /Isk. Pázmáneum 1929-31, jelentések 1929-30. /Tandíj és egyéb segélykérelmek, tanulmányi szabadság kérelmek. /Doktorátus egyházjogból, Ferenc József Tudományegyetem, 1939. jún. 24. /Tartozásainak iratai (elsősorban könyvkiadóknak) 1939-44.
PETRÁNYI FERENC (Baja, 1879. okt. 24. - Óbecse, 1944. nov.) 1897-1945, 0,02 ifm /Tan. Pázmáneum, betegszabadság, segély, iskolai jelentés 1897-1900. /Fegyelmi 1904. /Szabadságkérelem, segélykérelem /Kalocsai Néplap szerkesztőjeként sajtóper ellene 1914. /Obitus 1945.
PETRÁS JÁNOS ( - Felsőszentiván, 1785. febr. 17.) 1775-1796, 0,01 ifm /Obitus /Massa
PETRES JÁNOS (Katymár, 1876. okt. 21. - Baja, 1937. jún. 15.) 1898-1942, 1996, 0,05 ifm /Tan. Központi Szeminárium 1898-1900. Iskolai jelentés. /Polgári per 1908. /Szabadságkérelmek /Fegyelmi, szentszéki vizsgálat 1920-22. /Polgári per (politikai vádakkal) /Engedély capucinum viselésére 1930. /Obitus /Massa /Szerb nyelvű újságcikk róla halála után, életrajz az 1996-os emléktábla avatáshoz.
PETTER ISTVÁN (Baja, 1821. aug. 20. - Mehádia, 1880. szept. 12.) 1838-1904, 0,05 ifm /Tan. Bajai Gimn. 1838. /Inf. 1846-52. /Áthelyezési kérelmek /Panaszok 1850-52. /Betegszabadság, egészségi állapota miatt adminisztrátort neveznek ki mellé 1879. /Obitus /Massa, hagyatéki per
PETZ GÁBOR (Csávoly, 1852. márc. 24. - Csávoly, 1905. jan. 30.) 1877-1905, 0,02 ifm /Inf. 1877-97. /Katonai lelkészi kinevezés 1881. /Szabadságkérelmek /Betegség, ideiglenes nyugdíj 1893-1905. /Obitus
PÉCHY BÉLA (Kalocsa, 1881. szept. 10. - Zenta, 1962. márc. 5.) 1925-1962, 0,01 ifm /Inf. 1942-43. /Végr. 1925. /Obitus /Massa
PÉTER JÁNOS ( - Kalocsa, 1828.) 1828-1837, 0,03 ifm /Végr. 1828. /Obitus /Massa
PFALTZ JAKAB (Apatin, 1862. dec. 7. - Bácsújlak, 1907. febr. 28.) 1887-1909, 0,02 ifm /Inf. 1887-97. /Fegyelmi 1890, 1893, 1906-07. /Szabadságkérelmek /Obitus /Massa
PILGER NÁNDOR (Apatin, 1843. okt. 13. - Vaskút? 1904. júl. 21.) 1864-1908, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1864. /Inf. 1869-73. /Polgári per 1885. /Fegyelmi /Szabadságkérelmek /Obitus /Massa
PILYUSZ JÓZSEF 1873. - /Massa
PINKA MIHÁLY ( - Doroszló, 1809.) 1804, 1810, 0,01 ifm /Tanúskodó levele 1804. /Massa
PINTÉR LÁSZLÓ dr. (Nagykikinda, 1900. jún. 15. - Kalocsa, 1967. júl. 5.) 1919-1971, 0,04 ifm /Tan. Pázmáneum 1919-23. Isk. jelentés, tanulmányi segély, teol. doktorátus a bécsi egyetemen. /Betegség, szabadság, gyógykezelés. /Szabadságkérelmek /Fegyelmi /Engedély pileolus viselésre a téli időben 1945, 25 éves papi jubileum 1948. /Magyar Népköztársaság kitüntetése 1960. /Végr. 1966. /Obitus /Massa
PINTZI PÉTER ( - 1795. dec. 14.) 1786-1796, 0,01 ifm /Fegyelmi 1786. /Végr. 1795. /Massa (benne rövid latin nyelvű életrajz)
PIRKER (PYRKER) FERENC (1835. - ) 1861. - /Adóssága
PIUKOVICS DÉNES (Tataháza, 1825. ápr. 8. - Bikity, 1875. szept. 10.) 1843-1881, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1843. /Kérelem, hogy papnövendék lehessen 1843. /Tan. isk. biz. Szegedi Lyceum 1843. /Inf. 1851-53. /Dispositio /1848-as iratok, szentszéki tisztázó eljárás 1850 /Végr. 1870. /Obitus /Massa
PIUKOVICS FERENC (Bácsalmás, 1880. júl. 26. - Zenta, 1967.) 1942. - /Fegyelmi /Szabadságkérelem
PIUKOVICS JÁNOS (Baja, 1752. - Katymár, 1801. júl. 25.) 1786-1801, 0,06 ifm /Fegyelmi, szentszéki vizsgálatok 1786-95. /Végr. 1801. /Obitus /Massa, rövid latin nyelvű életrajzzal.
PIUKOVICS SIMON 1791, 1794. - /Adóssága
PLELI JÓZSEF (Bácsszentiván, 1914. jan. 27. - ) 1942-1943. - /Inf. 1942. /Szabadságkérelem
PLETIKOSZICS SÁNDOR (Zombor, 1819. júl. 22. - Szond, 1888. nov. 3.) 1838-1889, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1838. /Tan. Isk. biz. Pécsi Lyceum 1838. /Inf. 1843-48. /Adósságai /Áthelyezési kérelmek /Végr. 1888. /Obitus /Massa
PLOSKÁL RUDOLF DR. 1897-1900, 0,01 ifm /Inf. 1897. /Tan. kánonjogi doktor 1899. /Tábori lelkész /Dispositio /Budapesti Kadétiskolába kerül 1900.
POKORNY GYÖRGY (Ószivác, 1888. aug. 19. - Baja, 1938. ápr. 17.) 1913-1941, 0,04 ifm /Inf. 1913. /Fegyelmi /Betegség, szabadság, gyógykezelés 1915-20, 1925, 1928-29. /Dispositio /Segélykérelmek, szabadságkérelmek /Obitus /Massa
POLARECZKY BÁLINT (1781. febr. 2. - Adony, 1849. aug. 9.) 1822, 1840-1855, 0,10 ifm /Inf. 1822. /Fegyelmi 1840. /Obitus /Massa
POLYÁK MÁRTON ( - Monostorszeg, 1789. márc. 18.) 1777-1789, 0,01 ifm /Fegyelmi, szentszéki vizsgálat /Végr. 1789. /Obitus
POLYÁKOVICH LAJOS (Szabadka, 1866. márc. 3. - Kismaros, 1939. jan. 27.) 1888-1939, 0,07 ifm /Inf. 1888-93. /Fegyelmi, szentszéki per 1922-24. /Dispositio /Szabadságkérelmek /Obitus /Massa
POLYÁKOVICS FÜLÖP (Szabadka, 1787. nov. 5. - Monostorszeg, 1870. júl. 8.) 1808-1876, 0,01 ifm /Szül. akv-i kiv. 1809. /Tan. isk. biz. Szegedi Lyceum 1808. /Inf. 1822, 1850-52. /Áthelyezési kérelem /Alesperesi Visitatio Nemesmiliticsen 1847. /50 éves papi jubileum 1862. /Végr. 1869. /Obitus /Massa
POLLYÁK LÁSZLÓ (Küküllő, 1767. - Fajsz, 1809. jan. 1.) 1796-1809, 0,01 ifm /Fegyelmi /Obitus (rövid latin nyelvű életrajzzal) /Massa
POMPÉRY AURÉL dr. (Budapest, 1868. febr. 2. - ) 1892-1902, 0,02 ifm /Protestáns hitről katolikusra tért, igazolás az áttérésről 1892. /Doktori értekezés (nyomtatvány) 1894. /Tan. Bp-i egyetem egyházjogi tanszék 1897. /Fegyelmi /Betegség, betegszabadság, segély, gyógykezelés 1897-98. /Dimissio Sacerdotum (az esztergomi egyházmegyébe távozik) 1900. /Tudakozódás róla 1902.
POÓSZ ANTAL (Militics, 1900. júl. 28. - ) 1921-22, 1943, 0,01 ifm /Tan. Központi Szeminárium 1921-22. Isk. jelentés /Kánonjogi doktori cím megszerzésére engedély 1943.
PORVAY (PRIGHY) JÁNOS (Baja, 1906. jan. 3. - Kalocsa, 1987. jún. 10.) 1924-1989, 0,04 ifm /Felvételi kérelem a szemináriumba 1924. /Tan. Központi Szeminárium 1924-26. Isk. jelentés, tanulmányi segély /Szabadságkérelmek /Névmagyarosítás 1943. /Res Militaris behívó 1944. /Hadifogság (Plankenstetteni kolostor) 1944-46. /Inf. 1949-50. /Ezüstmise 1954. /Aranymise 1979. /Segélykérelmek /Papi nyugdíj 1982-87. /Végr. 1974. /Obitus /Massa
PÓSCH ERNŐ (Nagyszeben, 1860. júl. 27. - Kalocsa, 1955. nov. 26.) 1883-1955, 0,03 ifm /Inf. 1883-97. /Szabadságkérelmek /Papi nyugdíj 1910-1955. /Aranymise 1933. /Obitus /Halotti akv-i kivonat
PÓSCH LAJOS (Kisjenő, Arad m. 1874. jan. 21. - Bácsgyulafalva, 1934. aug. 5.) 1897-1913, 1946, 0,02 ifm /Inf. 1897, 1901. /Szabadságkérelmek /Érdeklődés róla 1946.
POSZAVECZ JÁNOS (1805. dec. 2. - Akasztó, 1855. jan. 22.) 1846-1856, 0,01 ifm /Inf. 1850. /Fegyelmi 1846-47. /Végr. 1855. /Obitus /Massa
POTEGICS JÓZSEF ( - 1802.) 1802-1803. - /Végr. 1802. /Massa
PÓTZ GYÖRGY (Őrszállás, 1877. ápr. 17. - Szabadka, 1968.) 1942. - /Inf.
POVISCHIL RICHÁRD (Schönberg, Morvaország, 1853. szept. 12. - Kalocsa, 1919. jan. 21.) 1879-1919, 0,01 ifm /Inf. 1879-80. /Tan. Budapesti Tudományegyetem, isk. jelentések, tanulmányi segély 1880-81. /Hittudományi doktori cím 1886. /Celebretek /Obitus
POZVEK JÓZSEF ( - 1748.) 1753-1754, 0,01 ifm /Massa
PÖHM JÓZSEF ( - 1813.) 1813, 0,01 ifm /Végr. (codicillus) 1813. /Massa
PROBOJCSEVICS FÜLÖP (Szabadka, 1834. aug. 22. - Szabadka, 1889. jan. 28.) 1853-1890, 0,02 ifm /Inf. 1858-71. /Betegség papnövendékként 1853. /Dispositio, áthelyezési kérelmek /Fegyelmi /Végr. 1889. /Obitus /Massa
PROBOJCSEVICS JÁNOS (Szabadka, 1813. nov. 4. - Szabadka, 1885. júl. 3.) 1832-1888, 0,04 ifm /Szül. akv-i kiv. 1832. /Tan. Isk. biz. Pesti Egyetem, Jogi kar 1833. /Inf. 1838-55. /Segélykérelem /Dispositio, áthelyezési kérelmek /Szabadságkérelmek /Fegyelmi (politikai vádak) 1862. /Végr. 1875. /Obitus /Massa
PRUKER ÁDÁM (Körmend, 1727. - Apatin, 1793. okt. 8.) 1793-1804, 0,01 ifm /Végr. 1793. /Obitus, rövid latin életrajz is /Massa
PRUZSINSZKY ANTAL ( - Fajsz, 1831. okt. 10.) 1816-1840, 0,06 ifm /Inf. 1822. /Fegyelmi 1816-22, 1826-31. /Végr. 1831. /Obitus /Massa
PUCK ISTVÁN (Nemesnádudvar, 1844. júl. 12. - Apatin, 1892. dec. 4.) 1869-1895, 0,02 ifm /Inf. 1869-74. /Áthelyezési kérelmek /Szabadságkérelmek /Betegség, gyógykezelés, betegszabadság /Tomaji c. apáti kinevezés (kérelem a kinevezési taxa elengedésére) 1889. /Obitus /Massa
PULCHORD PÁL (Kalocsa, 1792. jún. 28. - Dunaszentbenedek, 1852. dec. 7.) 1822-1854, 0,02 ifm /Inf. 1822, 1839, 1850. /Obitus /Massa
PUPÁK JÁNOS (1801. dec. 26. - Veprőd, 1849. aug. 2.) 1828-1851, 0,05 ifm /Inf. 1829, 1832, 1839. /Dispositio /Fegyelmi
PUPÁK JÁNOS (Baja, 1851. febr. 6. - Soltvadkert, 1912. febr. 5. Schem-ban febr. 11!) 1869-1914, 0,04 ifm /Szül. akv-i kiv. 1869. /Inf. 1875-91. /Szabadságkérelmek /Fegyelmi 1884, 1889, 1901-02, 1905-09. /Kölcsönkérelem /Betegség, betegszabadság /Obitus /Massa
PUSZTAY ANDRÁS /1791-1792. - /Tan. jelentés a nyitrai püspöki szemináriumból.
PUTTERER PÉTER (Csátalja, 1915. márc. 7. - Dillingen, Németország, 1989. jún. 15.) 1940-1989, 0,10 ifm /Politikai okokból 4 év börtönre ítélik 1949. /Deportálás 1953-ig. /Szentszéki per 1956-57. Elhagyja az országot. /Libri címszó alatt könyvküldeményei 1967-75. /Folyamatos adományok /Rehabilitációjának kérése 1957-72. /Obitus /Massa
 

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: