KFL.I.2.c. Fellebbviteli iratok

13 sorozat 1867-1992, 3,58 ifm

A fond harmadik állaga tartalmazza a szuffraganeus püspökségek (a mindenkori érseki tartomány egyéb egyházmegyéi) és más idegen egyházmegyék azon másod- és harmadfokú pereit, amelyeket Kalocsán is tárgyaltak. Az iratok itt egyházmegyénként alkotnak egy-egy sorozatot, de a fentebb már részletezett pusztulás eredményeként sajnos több püspökségtől csak néhány akta maradt meg, így azokat egy közös, vegyes sorozatba rendeztük.

Csanád 1867-1923, 0,25 ifm
Debrecen 1926-1941, 0,06 ifm
Diakovár 1867-1944, 0,05 ifm
Eger 1949-1980, 0,25 ifm
Erdély 1867-1937, 0,77 ifm
Esztergom 1875-1944, 0,05 ifm
Kolozsvár 1941-1944, 0,09 ifm
Nagyvárad 1867-1944, 0,21 ifm
Szabadka 1922-1942, 0,23 ifm
Szeged 1924-1992, 0,82 ifm
Vác 1887-1944, 0,06 ifm
Zágráb 1869-1943, 0,32 ifm
Vegyes 1867-1984, 0,42 ifm