KFL.II.1.a. Jegyzőkönyvek

1779-1973, 1,2 ifm (36 kötet) nyelv: magyar, latin

A káptalan legfontosabb testületi döntései a kb. heti rendszerességgel tartott üléseken születtek. Az itt tárgyalt ügyeket, s azok elintézési módját kezdettől fogva jegyzőkönyvekbe vezették. A részletes bejegyzések egyrészt alapvető eligazítást adtak a káptalan tevékenységéről, másrészt az iktatást is pótolták, ill. hosszú időn át helyettesítették az iratkezelésében. A káptalan iratai ugyanis iktatókönyvek híján tárgyalásuk jegyzőkönyvi sorszámait viselték. A káptalan 1832-ben kapott birtokainak, önálló gazdálkodásának következményeként érthető módon megszaporodtak a gazdasági jellegű tennivalók, melyek intézésére ekkortól külön gazdasági üléseket tartottak. Így született meg az általános jegyzőkönyvekkel párhuzamosan, külön könyvekben vezetett gazdasági jegyzőkönyvek sorozata. De folytassuk egyelőre a káptalan általános jegyzőkönyveinek leírásával.

Az általános jegyzőkönyvek sorozata 1779-ben kezdődik, a jelenlegi első kötet "Liber 2-us" fölirata azonban jelzi számunkra, hogy korábban is készült hasonló jegyzőkönyv, a "Liber Primus" az 1747-1778 közötti éveket tartalmazta, az 1952-es alapleltárban még szerepelt, az 1954-es leírásban azonban már nincsen nyoma. Ennek oka, hogy a kötet időközben átvitték a Főszékesegyházi Könyvtárba (feltehetően kutatás céljából), s onnan nem került vissza, sőt be is leltározták, és azóta a Könyvtár kézirattárának katalógusában szerepel. A jegyzőkönyveken belül az ügyeket kezdetben ülésenként előről kezdve, a tárgyalás sorrendjében számozták, 1823-tól tértek át az egész éven át folyamatosan növekvő számozásra. Általában a jegyzőkönyvek letisztázott másolatát kötötték be, néhol azonban ránkmaradtak az első példányok is, s így előfordulhat, hogy ugyanarról az évről több jegyzőkönyv is rendelkezésünkre áll - lásd 1801-1816, 1820-1826 közötti időszakot. Nyelvük 1845-ig latin, azután áttértek a magyar nyelvre. Segédlet általában nem készült hozzájuk, mindössze egyetlen alfabetikus tárgymutató maradt ránk, mely az 1920-1941 közötti évfolyamokhoz készült. Ebből az időszakból viszont nagyrészt az eredeti jegyzőkönyvek hiányoznak. Az 1926-1939 közötti jegyzőkönyveknek sajnos nincsen nyoma. További hiányok: 1816-1820, 1914 első félév, 1916. Az általános jegyzőkönyvek sora a következő:

KFL.II.1.a. 1. Protocollum Capitulare Actorum Privatum (Liber 2-us) 1779. március 2 - 1788. május 15.
KFL.II.1.a. 2. Protocollum Capitulare Actorum Privatum (Liber 3-us) 1788. május 16 - 1795. szeptember 14.
KFL.II.1.a. 3. Protocollum Capitulare Privatum (Liber 4-us) 1795. szeptember 29 - 1816. március 3.
KFL.II.1.a. 4. Protocollum Actorum Privatum (Liber 5-us) 1820. december 12 - 1836. december 30.
KFL.II.1.a. 5. Protocollum Capitulare Privatum (Irattartóban az első példányok füzetei): 1801. szeptember 7 - 1804. május 14, 1810. június 3 - 1811. szeptember 23, 1811. november 6 - 1812. május 9, 1812. május 11 - 1813. október 6, 1813. október 15 - 1813. december 20, 1814. január 11 - 1814. december 31, 1815. január 2 - 1816. március 3, 1820. december 18 -1821. augusztus 9, 1821. augusztus 15 - 1822. január 9, 1822. január 14 - 1823. március 15, 1823. március 18 - 1923. december 28, 1824. január 9 - 1824. december 22, 1825. január 4 - 1825. december 28.
KFL.II.1.a. 6. Főkáptalani Jegyzőkönyv (Protocollum Capitulare) 1837. január 13 - 1854. február 24.
KFL.II.1.a. 7. Főkápt. Jkv. 1854. március 10 - 1867. december 23.
KFL.II.1.a. 8. Főkápt. Jkv. 1866. január 5 - 1871. december 29.
KFL.II.1.a. 9. Főkápt. Jkv. 1868. január 10 - 1871. december 29.
KFL.II.1.a. 10. Főkápt. Jkv. 1872. január 12 - 1879. december 24.
KFL.II.1.a. 11. Főkápt. Jkv. 1880. január 2 - 1887. december 30.
KFL.II.1.a. 12. Főkápt. Jkv. 1888. január 13 - 1891. december 29.
KFL.II.1.a. 13. Főkápt. Jkv. 1892. január 8 - 1896. december 28.
KFL.II.1.a. 14. Főkápt. Jkv. 1897. január 8 - 1899. december 29.
KFL.II.1.a. 15. Főkápt. Jkv. 1900. január 5 - 1904. december 30.
KFL.II.1.a. 16. Főkápt. Jkv. 1905. január 7 - 1907. december 27.
KFL.II.1.a. 17. Főkápt. Jkv. 1908. január 3 - 1911. december 29.
KFL.II.1.a. 18. Főkápt. Jkv. 1912. január 5 - 1913. december 27.
KFL.II.1.a. 19. Főkápt. Jkv. 1914. július 3 - 1915. december 24.
KFL.II.1.a. 20. Főkápt. Jkv. 1917. január 7 - 1917. december 28.
KFL.II.1.a. 21. Főkápt. Jkv. 1918. január 4 - 1922. december 22.
KFL.II.1.a. 22. Főkápt. Jkv. 1923. január 5 - 1925. december 17.
KFL.II.1.a. 23. A kalocsai főkáptalan jkv-e 1939. január 4 - 1939. december 29.
KFL.II.1.a. 24. A kalocsai fő káptalan jkv-e 1940. január 5 - 1941. december 19.
KFL.II.1.a. 25. A kalocsai főkáptalan jkv-e 1942. január 2 - 1943. december 28.
KFL.II.1.a. 26. A kalocsai főkáptalan jkv-e 1944. január 7 - 1945. december 28.
KFL.II.1.a. 27. Főkáptalani jkv. 1946. január 18 - 1973. február 13.

A gazdasági jegyzőkönyvek sorozata 1834-1914-ig terjed. A jelzett időhatáron belül a sor szinte teljes. Már a kezdetektől évenként újrainduló folyószámmal látták el a bejegyzéseket, s e számokat az ügyekkel kapcsolatos iratokra is rávezették. Ezeket a számokat gyakran egy eléjük írt g-betűvel különböztették meg az általános jegyzőkönyvek hasonló jelzeteitől. A gazdasági jegyzőkönyvek vezetésében 1844-ben tértek át a magyar nyelvre, a korábbiak természetesen latinul olvashatók. Érdemes megjegyeznünk, hogy a jegyzőkönyvekben ismertetett gazdasági ülések nem jelentették a káptalan gazdasági ügyintézésének egyetlen fórumát. A vagyoni helyzetet érintő fontosabb döntéseket az általános káptalani üléseken hozták, a gazdasági üléseken inkább csak a mindennapos teendőket látták el, pl. az éppen aktuális kiadások, bevételek, jelentések bekérésével és jóváhagyásával. Az első világháború után ezeket a feladatokat minden bizonnyal a dékán kanonok személye körül kiépülő dékáni hivatal vette át, a főbb gazdasági kérdések pedig továbbra is megmaradtak a káptalani gyűlés hatáskörében. A gazdasági kötetek sora a következő:

KFL.II.1.a. 28. Protocollum Capitulare Oeconomicum 1803. december 9. (egy ülés jegyzőkönyve, füzet)
KFL.II.1.a. 29. Gazdászati Jegyző Könyv 1834. január 15 - 1846. december 21.
KFL.II.1.a. 30. Gazdászati Jegyző Könyv 1847. január 8 - 1860. november 14.
KFL.II.1.a. 31. Főkáptalani Gazdasági Jegyzőkönyv 1861. január 4 - 1871. december 29.
KFL.II.1.a. 32. Főkápt. Gazdasági Jegyzőkönyv 1872. január 12 - 1882. december 22.
KFL.II.1.a. 33. Főkápt. Gazdasági Jegyzőkönyv 1883. január 5 - 1891. december 18.
KFL.II.1.a. 34. Főkápt. Gazdasági Jegyzőkönyv 1892. január 8 - 1899. december 29.
KFL.II.1.a. 35. Főkápt. Gazdasági Jegyzőkönyv 1900. január 5 - 1907. december 30.
KFL.II.1.a. 36. Főkápt. Gazdasági Jegyzőkönyv 1908. január 3 - 1914. december 18.