KFL.II.1.g. Úrbéri váltsági iratok

1849-1875, 0,2 ifm (1 doboz) nyelv: magyar

Ez az állag az úrbéri szolgáltatások megszüntetésével kapcsolatos iratokat tartalmazza. Érintve voltak ebben egyrészt a káptalan egykori földesúri birtokai - Császártöltés, Dunaszentbenedek, Dusnok, Lak, Kecel, Uszód -, illetve a dézsmaszolgáltatás megszűnése révén Kiskőrös város, Ordas, Tetétlen és Mikla puszták is. Az iratok 1849-ben Scitovszky prímás fölszólításával kezdődnek, erre az országos fölszólításra készítette el a káptalan úrbéri veszteségeinek listáját. A későbbi iratok között számos kimutatás található az egyes földbirtokok jobbágy- és zsellértelkeiről, művelési megosztásáról, az 1848 előtti jobbágyi- és dézsmaszolgáltatásokról. Az iratok egy másik része már a törvényszék által jóváhagyott úrbéri egyezségek végrehajtásával - határrendezés, telekkönyvi rendezés, örökváltsági részletek, kamatok fizetése - kapcsolatos. Ebből néha perek is születtek, így pl. a Dusnok községgel folytatott hosszas úrbéri rendezési per anyaga (1850-1875) külön csomót tesz ki. Egy másik csomót alkot a kalocsai telekkönyvi rendezéssel kapcsolatos, számos telket érintő káptalani zálogjog-kiterjesztés. Erre a közlegelőkből megnövelt birtokok új telekkönyvezése miatt került sor. Az ismertetett iratok időrendi sorba helyezve találhatók.

KFL.II.1.g. 1. Úrbéri váltsági iratok 1849-1875. (Szentbenedek, Uszód, Kecel, Császártöltés, Lak, Kalocsa - a kalocsai telekkönyvi rendezéssel kapcsolatos zálogjog-kiterjesztések /1875/ külön csomóban.) Dusnok község úrbéri és határrendezési pere és összegyűjtött iratai 1850-1875. (Benne külön nagyobb folio alakú füzetben Dusnok község volt jobbágy gazdái és zsellérei összes birtokának, maradványföldjének és az ezután járó váltsági tőkének a kimutatása 1864-ből.)