KFL.II.1.h. 1945 utáni iratok

1945-1988, 0,3 ifm (1 doboz, 1 kötet) nyelv: magyar

Az 1945 utáni iratanyag mennyisége is jól tükrözi a bevezetőben már érintett történelmi változásokat: az összes irat elfér egyetlen dobozban. Az anyag további tagolására nem történt kísérlet, ennek én sem láttam szükségét, ezért a dobozon belül egyszerűen időrendben helyeztük el az iratokat.
Az irattárat káptalani jegyző híján ebben az időszakban a nagyprépostok gondozták, rendszerint maguknál is tartották. A fogyatkozó, kb. évente tartott káptalani ülések jegyzőkönyveit 1973-ig még egy külön füzetben vezették, ekkortól ezek megléte is esetleges. Az 1968-1985 közötti időszak irataihoz iktatókönyv is rendelkezésünkre áll, s az évenkénti néhány bejegyzésnek megfelelően az iratok egy részén megjelentek az iktatószámok.
KFL.II.1.h. 1. A káptalan 1945 utáni iratai.
KFL.II.1.h. 2. A főkáptalan iktatókönyve 1968-1985.