KFL.V.21. BÁTYA (1714-2004)

3,88 ifm
 

Iratok
Visitatio Canonica, 1806-1831, 0,04
Vegyes iratok, 1738-1996, 0,80
Házassági ügyek, 1867-1997, 0,12
Iskolai iratok, 1873-1950, 0,39
Számadások, költségvetések, 1923-1995, 0,05
Esperesi iratok, 1908-1968, 0,20
Kötetek
Iktatókönyvek (4 db), 1927-1980, 0,10
Pénztárkönyvek (28 db), 1901-1994, 0,44
Vegyes kötetek (20 db), 1760-1978, 0,35
Anyakönyvek
Kereszteltek anyakönyve (14 db), 1714-2004, 0,54
Egybekeltek anyakönyve (5 db), 1714-2004, 0,17
Meghaltak anyakönyve (11 db), 1715-2004, 0,46
Bérmáltak anyakönyve (5 db), 1851-2001, 0,08
Jegyesek anyakönyve (3 db), 1908-2004, 0,08
Megtértek anyakönyve (1 db), 1891-1969, 0,01
Anyakönyvi indexek (3 db), 1800-1939, 0,05

A kötetek darabszintű ismertetése a következő:
Iktatókönyvek
Iktatókönyv, 1927-1934, 0,01
Iktatókönyv, 1934-1942, 0,04
Iktatókönyv, 1943-1971, 0,04
Iktatókönyv, 1971-1980, 0,01
Pénztárkönyvek
Kegyes alapítványok naplója, 1901-1914, 0,02
Kegyes alapítványok naplója, 1915-1945, 0,02
Pénztári főnapló, 1917-1940, 0,03
Templompénztári és alapítványi alnapló, 1917-1951, 0,02
Adósok és alapítványok törzskönyve, 1917-1951, 0,02
Egyházközségi pénztárnapló, 1941-1970, 0,02
Egyházközségi pénztárnapló, 1970-1974, 0,01
Egyházközségi pénztárnapló, 1972-1994, 0,02
Templompénztári napló, 1941-1959, 0,02
Templompénztári napló, 1960-1969, 0,02
Templompénztári napló, 1970-1977, 0,01
Templompénztári napló, 1972-1994, 0,02
Iskolapénztári napló + Adóbeszedési napló, 1941-1944, 1948-1951, 0,02
Stóla- és harangkönyv, 1932-1950, 0,01
Stólakönyv, 1953-1959, 0,01
Perselykönyv, 1952-1954, 0,01
Szent Antal perselykönyv, 1952-1955, 0,01
Adókivetési és nyilvántartási napló, 1952, 0,01
Adóbeszedési napló, 1952, 0,01
Adókivetési lajstrom, 1953, 0,01
Adókivetési és beszedési főkönyv, 1953, 0,01
Adóbeszedési napló, 1953-1962, 0,02
Adókivetési és nyilvántartási főkönyv, 1954, 0,01
Adókivetési és nyilvántartási főkönyv, 1955, 0,01
Adókivetési és nyilvántartási főkönyv, 1956, 0,01
Adószedési napló, 1957-1960, 0,03
Adószedési napló, 1962-1967, 0,02
Adószedési napló, 1976-1981, 0,01
Vegyes kötetek
Liber Continens Litteras Currentales…, 1760-1774, 0,03
Continuatio Prothocolli Currentalium…, 1775-1790, 0,05
Historia Domus, 1769-1928, 0,01
Rk. iskolaszéki jegyzőkönyv, 1869-1891, 0,02
Rk. iskolaszéki jegyzőkönyv, 1897-1928, 0,02
Postakönyv, 1929-1939, 0,01
Postakönyv, 1939-1950, 0,01
Postakönyv, 1951-1969, 0,01
Hirdetőkönyv, 1935-1942, 0,02
Hirdetőkönyv, 1943-1951, 0,02
Hirdetőkönyv, 1953-1956, 0,01
Hirdetőkönyv, 1958-1965, 0,01
Hirdetőkönyv, 1966-1972, 0,01
Hirdetőkönyv, 1972-1978, 0,01
Egyházközségi jegyzőkönyv, 1941-1971, 0,03
Szentmise szándék, 1942-1946, 0,01
Szentmise szándék, 1947-1949, 0,01
Szentmise szándék, 1950-1952, 0,01
Szentmise szándék, 1953-1955, 0,01
Rózsafüzér Szentolvasó Társulat főkönyve, 19-20. sz., 0,04