KFL.V.24. BOROTA (1902-1999)

1,50 ifm

A plébániát 1911-ben alapították, előtte 1902-1911 között Rém, 1902 előtt Jánoshalma filiája volt. Anyakönyveit 1912-től vezetik. A templom Szt. Lukács evangelista tiszteletére 1935-ben épült, előtte az iskolaépületben miséztek. További istentisztelet még Szentkata filián, az iskolaépületben kialakított kápolnában folyt. Az egyházközségnek nem volt kegyúra. A lakosság nyelve magyar, vallása római katolikus.
Filiák: Antallapos, Fúrómajor, Müllermajor, Dsida, Szentkata, Weidinger major.

Iratok:
1. Vegyes iratok (1902-1993) 0,58 ifm
2. Templomi és plébániai iratok (1911-1948) 0,11 ifm
3. Felmentések és anyakönyvi javítások (1912-1952) 0,04 ifm
4. Jegyzőkönyvek (1957-1993) 0,03 ifm
5. Számadások és költségvetések (1923-1992) 0,07 ifm
6. Iskolai iratok (vegyes) (1913-1948) 0,36 ifm
7. Iskolai iratok (tanárok: B-W) (20. sz.) 0,18 ifm
Kötetek:
8. Iktatókönyvek (3 db) (1929-1987) 0,06 ifm
9. Vegyes kötetek (5 db) (1930-1999) 0,07 ifm

A kötetek darabszintű ismertetése a következő:
Iktatókönyvek
1. Iktatókönyv, 1929-1948, 0,02
2. Iktatókönyv, 1950-1964, 0,02
3. Iktatókönyv, 1964-1987, 0,02
Vegyes kötetek
4. Iskolaszéki jegyzőkönyv, 1930-1947, 0,01
5. Egyházközségi jegyzőkönyv, 1949-1973, 1957-1989, 0,02
6. Egyházközségi jegyzőkönyv, 1990-1999, 0,01
7. Annales, 1957-1970, 0,01
8. Annales (Historia Domus), 1971-1991, 0,02