KFL.VI.2. SZENT ÁGOSTON EGYLET

45 tétel, 1841-1944, 1,59 ifm

A kalocsai nagyszemináriumon belül a reformkorban (1841) egy önképző irodalmi társaság alakult Olvasó Iskola néven. Az egyesület működése az 1850-es évek közepétől megszűnik és csak 1867-ben szervezik újjá az irodalmat kedvelő kispapok. Az újjászervezéssel együtt régi nevét is megváltoztatták, ekkor veszik fel a Szent Ágoston Egylet elnevezést. Tagjai előre megadott témákban adták be írásaikat, amit a vezetőség elbírált, majd a legjobbakat egy ünnepély keretében nyilvánosan felolvasták. Az egyesület működése 1948-ig, a nagyszeminárium működéséig töretlen volt. Akkor az egylet irattárát a szeminárium többi irataival együtt Szegedre vitték. Dankó László teológiai tanár Szegeden töltött évei alatt találkozott az egylet irataival, ezért kalocsai érsekké történt kinevezése után, az 1990-es évek elején visszakérte az iratokat.
Az egylet megszűnésekor annak iratait még feltehetően. Szegedre szállítása előtt rendezték, majd a csomókba szedett leveleket és a bekötött könyveket sorszámmal és az egylet pecsétjével látták el. Így a jelenlegi rendezés során, a raktári egységek kialakításakor nem a tárgyi- vagy időrendi szempontokat, hanem az eredetileg kialakított tételek sorrendjét tartottam szem előtt. Bár a kialakított irattári rend nem volt tökéletes, de ilyen kis terjedelem esetében az iratanyag könnyen kutatható eredeti rendjének megtartása mellett is. Amennyiben utólag került volna sor az iratok rendezésére, az alábbi öt tárgyi sorozatot lehetett volna kialakítani: Jegyzőkönyvek, Magándolgozatok és munkálatok, Bírálatok, Pénztári naplók és számadások, Vegyes iratok. A tételek többsége kötet. Egy jegyzőkönyv kimaradt a tételek számozásakor, ez időben a 6. és a 7. tétel közé illeszkedik. A 35. tétel hiányzik.

1. Jegyzőkönyv 1841-1844, 0,01 ifm
2. Jegyzőkönyv 1844-1854, 0,02 ifm
3. Jegyzőkönyv 1867-1886, 0,03 ifm
4. Jegyzőkönyv 1886-1896, 0,03 ifm
5. Jegyzőkönyv 1896-1897, 0,03 ifm
6. Jegyzőkönyv 1910-1918, 0,03 ifm
6/a. Jegyzőkönyv 1919-1928, 0,03 ifm
7. Munkálatok 1844-1854, 0,03 ifm
8. Magándolgozatok 1868-1869, 0,02 ifm
9. Magándolgozatok 1869-1870, 0,02 ifm
10. Magándolgozatok, bírálatok 1868-1874, 0,03 ifm
11. Munkálatok 1875-1879, 0,02 ifm
12. Munkálatok 1879-1889, 0,03 ifm
13. Szemelvények a munkálatokból 1884 0,02 ifm
14. Pályatételek bírálata 1874-1943, 0,02 ifm
15. Bírálatok 1879-1888, 0,03 ifm
16. Bírálatok 1888-1895, 0,03 ifm
17. Bírálatok 1895-1902, 0,02 ifm
18. Számadó könyv 1841-1878, 0,01 ifm
19. Pénztári jegyzőkönyv 1875-1881, 0,01 ifm
20. Pénztári jegyzőkönyv 1881-1895, 0,03 ifm
21. Pénztári jegyzőkönyv 1902-1927, 0,02 ifm
22. Főnapló 1927-1945, 0,01 ifm
23. Főkönyv 1927-1934, 0,01 ifm
24. Elnöki naplók 1867-1948, 0,05 ifm
25. Pénztári naplók 1886-1927, 0,04 ifm
26. Vásárolt és ajándék könyvek 1912-1942, 0,03 ifm
27. Könyvtárból kivitt könyvek 1925 0,01 ifm
28. Könyvtárból kivitt könyvek 1930-1932, 0,02 ifm
29. Nádasdy-alap számadó könyve 1852-1917, 0,02 ifm
30. Pályadolgozatok 1876-1900, 0,10 ifm
31. Pályadolgozatok 1914-1941, 0,12 ifm
32. Nevezetes elnöki beszédek é.n. 0,02 ifm
33. Jelentések 1894-1938, 0,02 ifm
34. Egylet történetére vonatkozó iratok 1869-1941, 0,02 ifm
35. Hiányzik! -- --
36. Levelek 1844-1869, 0,03 ifm
37. Levelek 1870-1879, 0,07 ifm
38. Levelek 1880-1889, 0,07 ifm
39. Levelek 1890-1941, 0,08 ifm
40. Munkálatokkal kapcsolatos iratok 1868-1889, 0,12 ifm
41. Munkálatokkal kapcsolatos iratok 1891-1915, 0,11 ifm
42. "Kispap-egység" mozgalom 1901-1942, 0,03 ifm
43. Ünnepélyek, műsorok 1899-1938, 0,06 ifm
44. Könyvtár, működés, alapszabályok 1879-1944, 0,03 ifm