KFL.VI.3. PÁL MÁTYÁS MISSZIÓS KÖZPONT

16 sorozat 1895-1960, 2,43 ifm

A két világháború között Pál Mátyás (1885-1938) tb. kanonok, a kalocsai iskolanővérek lelki igazgatója lelkes támogatója volt a misszióknak. 1921-ben Kalocsán nagy missziós ünnepséget szervezett, részt vett különféle missziós kongresszusokon, ösztönözte és támogatta a nővéreket kínai missziójukban. Szerkesztőként elindította a Katolikus Világmisszió c. folyóiratot, melynek bevételeiből anyagilag is támogatta a kínai és afrikai missziókat, elsősorban a bennszülött kispapok képzését. Halála után az egyházmegye egy missziós központot hozott létre, melynek vezetője Szedlay István (1895-1964) kanonok, a kalocsai Tanítókháza igazgatója lett. A központ felvette Pál Mátyás nevét és megörökölte annak irathagyatékát. Feladata lett az egyházmegye területén a missziók népszerűsítésére előadásokat, céljára pedig gyűjtéseket tartani. Szedlay István bő egy évtizeden keresztül látta el feladatát, majd a politikai változások következtében a központ 1949-ben megszűnt.
Az iskolanővérek 1960-ban lelki igazgatójukat szerették volna boldoggá avatni, ezért irathagyatékát egy életrajz megírása érdekében feldolgozták. Tizenkét sorozatra ( ún. akta-kötegekre) bontották az iratokat, majd azon belül különféle kisebb egységeket alakítottak ki. Az általuk kialakított rend első áttekintésre kicsit bonyolultnak tűnik, de a nővérek egy jegyzéket is készítettek, ami alapján az anyag viszonylag könnyen kutatható. A terjedelmes életrajz elkészült, de a boldoggá avatás ismeretlen okok miatt elmaradt. A missziós központ iratait vezetőinek személyéhez kötődve két nagyobb egységre bontottuk. Az elsőbe az iskolanővérek által feldolgozott Pál Mátyás hagyaték került (1-13. sorozat), a másodikba pedig a Szedlay István működése alatt keletkezett iratok (14-17. sorozat).

Pál Mátyás iratai
1. Személyi iratok 1895-1937, 0,04 ifm
2. Lelki feljegyzések Pazmanita éveiből 1903-1907, 0,01 ifm
3. Pápai enciklikák 1929-1937, 0,02 ifm
4. Kivonatok az iskolanővérek krónikájából 1918-1941, 0,01 ifm
5. Hittanári kérdőcédulák 1931-1938, 0,20 ifm
6. Szülői értekezletek 1930-1938, 0,02 ifm
7. Iskolai- és Mária-kongregációs Értesítők 1915-1939, 0,20 ifm
8. Levelek 1917-1938, 0,12 ifm
9. Szentbeszédek 1907-1937, 0,43 ifm
10. Kat. Világmisszió c. folyóirat szerkesztése 1924-1936, 0,48 ifm
11. Halála után keletkezett iratok 1938-1952, 0,13 ifm
12. Megőrzendő, vegyes iratok 1914-1938, 0,27 ifm
13. Pál Mátyás életrajza 1960, 0,10 ifm

Szedlay István iratai

14. Iktatott iratok 1939-1949, 0,17 ifm
15. Jelentések a missziós pénztár állapotáról 1939-1947, 0,05 ifm
16. Missziós színdarabok és versek é.n. 0,02 ifm
17. Vegyes iratok és nyomtatványok 1922-1949, 0,16 ifm