KFL.VI.5. EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZPONTI TANÁCSOK

2 sorozat 1930-1948, 0,20 ifm

Az egyházmegye területén lévő nagyobb városokban a két világháború között központi egyházközségi tanácsokat hoztak létre, így többek között Baján és Kalocsán is. Ezeknek a tanácsoknak az volt a célja, hogy az egy városban lévő plébániák anyagi természetű ügyeit összehangolja, a szegényebb plébániákat egy közös pénztár felállításával kisegítse és hogy az önálló egyházközségeket közösen érintő városi ügyekben álláspontjaikat előzőleg egyeztessék és érdekeiket együtt képviseljék. A központi tanácsokra vonatkozó iratok sajnos a legtöbb esetben csak az egyes plébániák irattáraiban és az érseki hivatal plébániákra vonatkozó irataiban szétszórtan, töredékesen lelhetők fel. Baja és Kalocsa esetében az alábbi iratok egy szerencsés véletlennek köszönhetően Tantos Gyula kanonok hagyatékában maradtak meg, onnét lettek kiválogatva és nem iktatott iratokról lévén szó, napra pontos időrendbe rendezve. Tantos az 1920-as években bajaszentistváni plébános volt, innét ered erős kötődése a bajai plébániák ügyei iránt. 1931-ben pedig kalocsa-belvárosi plébánosnak nevezték ki, egyben a kalocsai központi tanács elnöke lett. Az iratokból kitűnik, hogy Tantos kanonok tanácsaival sokszor segítette a bajai központi tanács munkáját, pl. számadásaikat és költségvetésüket rendszeresen ellenőrizte és javította.

1. Rk. Egyházközségek Központi Tanácsa Baja 1930-1945, 0,12 ifm
2. Rk. Központi Egyháztanács Kalocsa 1931-1948, 0,08 ifm