KÖZPONTI SZEMINÁRIUM

1804-1992, 0,71 ifm
Névváltozatok, rokonság: Központi Papnevelde, Központi Papnevelő, Seminarium Centrale
Keresőszavak: szeminárium, papképzés
Nyelv: latin, 19. sz. végétől magyar és latin, 1940-es évektől magyar
A sorozat ismertetése: A Központi Papnevelő Intézet 1806-ban alakult Pesten. A 19. sz-i iratok nagyrészt a növendékekkel kapcsolatos információk, azaz kb. évenként írt jelentések, ill. egyéb személyes ügyek (pl. a növendékek kilépése, visszahívása, fegyelmi vétségek). Előfordulnak még az intézmény működtetésével, a kispapok segélyezésével kapcsolatos anyagi ügyek, és a különféle ünnepélyek meghívói, ismertetői (pl. a növendék papság magyar egyházirodalmi iskolájának kiadványai, rendezvényeinek programjai). Az egyházmegye rendelkezett a szemináriumban ún. alapítványi helyekkel, ezek betöltésének iratai külön kis csomót alkotnak, hasonlóképpen a rektori kinevezések, felmentések iratai. A 20. sz-i anyagban is a személyes ügyek dominálnak, bár az anyagi természetű iratok (zárszámadások, költségvetések, segélyek felhasználása stb.) aránya is megnő. Továbbra is viszonylag kevés tanulmányi vonatkozású aktát (tanári kar kinevezései, vizsgarend, tankönyvek) találhatunk.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1804-1863, 0,12 ifm - 1867-1944, 0,17 ifm - 1945-1992, 0,42 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: