MATRIMONIUM

1732-1992, 1,62 ifm
Névváltozatok, rokonság: Circulares, Matrimonia Mixta, Polgári házasság, Matrimonia Civilis, Concubinatus, Gyermekek vallása, Matrimonii Revalidatio, Facultas in casibus matrimonialibus dispensare, Dispensandi Facultas
Keresőszavak: házassági ügyek, házasságkötés szabályozása
Nyelv: latin, kevés német, 1840-es évek, valamint 1870-es évektől magyar is, 1900-as évektől többségében magyar
A sorozat ismertetése: A házasságkötés és házasodási szokások szabályozásának részleteit, változásait tartalmazza a sorozat. Nagyrészt az egyházi és világi szabályozás törvényi, általános elveit tárgyalják az iratok, de néha egy-egy konkrét esettel kapcsolatos vita is előfordul. A 18. sz-ból helytartótanácsi leiratok rendelkeznek pl. a szökött jobbágyok, idegen bevándorlók házasságkötésének feltételeiről, a szükséges engedélyek beszerzéséről. Az 1760-as évektől egyre több konkrét eset is előfordul az egyházmegye határain kívülről és belülről egyaránt. Örökzöld téma lett a vegyesházasságok kötésének szabályozása, a szertartás részleteivel kapcsolatos utasítások egyes konkrét esetekben. Az 1780-as évektől az uralkodói Intimatumok is megszaporodtak e kérdésben, 1783, 1786-ban házassági törvények születtek, melyek végrehajtásáról körlevéli úton történt intézkedés. Meghatározták a peres rendtartási szabályokat, a házassági esküvel kapcsolatos formulákat, a szentszéki bírósági eljárások menetét, a feljebbviteli bírói fórumokat stb...
Az 1830-as évektől kezdve az egyházmegyés plébánosok egyre több konkrét esetben fordulnak a központhoz tanácsért, általában vegyes vallású esketések esetében. 1841-ben megjelent XVI. Gergely bullája, az instructio Lambruschini a vegyes házasságok ügyében. A házasodási szokásokról is egyre több megjegyzés fordul elő. Az 1856-os újabb házassági törvény eredményeként, a végrehatjás módját illetően újra levéldömping figyelhető meg. 1867 előtt külön alsorozatot alkot a vegyesházasságok (matrimonia mixta) ügye. A századfordulótól aztán a polgári házasságkötés bevezetésének eredményeként megjelennek a gyökeres orvoslások, tövényesítések, házasságrendezések aktái, a Rómával kapcsolatos egyeztetés a jogi eljárásbeli és gyakorlati kérdésekről. A háborúk, határmódosítások, kitelepítések eredményeként a 20. sz. második felére jelentős tömegben születtek értesítések az elszármazott lakosság külföldön kötött házasságairól. Ezekre a születési anyakönyvekbe történő bejegyzés, illetve a szabad állapot igazolásának céljából lehetett szükség. Általában német egyházmegyékből érkeztek az értesítések és kérések.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1732, 1743, 1754-1992, 0,97 ifm 1870 előtt latin és német, azután kevés magyar is, a 20. sz-tól többségében magyar (1732-1866, 0,45 ifm - 1867-1944, 0,30 ifm - 1945-1992, 0,22 ifm)
    · Matrimonia mixta 1754-1908, 0,43 ifm latin, magyar. Az alsorozat a vegyesházasságok jogi szabályozását követi figyelemmel világi és egyházi téren egyaránt. Ez az anyag régebben a Politica tárgyszó része volt, de ilyen iktatószót sosem viselt, és tárgyi alapon mindig gondosan elkülönítették. Országgyűlési iratok, nyomtatványok, feliratok, megyegyűlések álláspontjai szép számmal olvashatók a reformkorból, az 1840-41-es évekből való az alsorozat terjedelmének több mint fele. A vegyes iratok is tartalmaznak vegyes házasságokkal kapcsolatos aktákat, de ott inkább konkrét esetek elbírálásával kapcsolatos ügyekről van szó, a matrimonia mixta címszó mindvégig szigorúan elvi marad.
    · Testimonium celebrationis matrimonii (Külföldi házasságkötésekről értesítések) 1950-1988, 0,22 ifm latin

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: