MAURINUM

1927-1944, 0,20 ifm
Névváltozatok, rokonság: Szent Mór Kollégium, Pécs - Maurinum, ld. még Pécsi ügyek
Nyelv: magyar
A sorozat ismertetése: A pécsi Szent Mór Kollégium a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem fiú hallgatói számára épült, és 1929-től működött. Zichy Gyula érsek a kollégium céljaira létrehozott közalapítvány egyik alapító tagja volt, Mosonyi Dénes prelátus pedig az igazgató tanács tagja. A kollégium építésével, működtetésével, fenntartásával kapcsolatos hírek, igazgatótanácsi értekezletek, személyi kérdések, alapítványi helyek betöltése az iratok témája általában, de sok kiadvány, tájékoztató füzet, évkönyv is található. A levelezés döntő részét Mosonyi Dénes prelátus, nagyprépost intézte, a levelek zöme az ő nevére szól, és általában iktatószámot sem kapott (bár a hivatali iratkezelés egyéb formai jellegzetességeit alkalmazták-megtartották).

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: