MÉLYKÚT (1777-1923)

Mély-Kuth/Mély-Kút (1777) Mélykut/Mélykút (1795) Mélykúth (1826) Mélykút (1878)
Espereskerület/ Districtus: Sup. Tibysc. (1777) Almásensis (1870) Bácsalmásensis (1923)
Plébánia alapítva/ Parochia erecta: 1776. (1819) 1748. (1878)1
Anyakönyvek/ Matriculae adsunt ab anno: 1749. (1844)
Templom titulusa: Szent Domonkos, majd Szent Joakim, Szűz Mária édesapja/ Ecclesia ad S. Dominicum (1822) ad S. Joachim, Patrem B. M. V. (1835)Templom méretei: 33,25 m hosszú, 27 m széles./ Ecclesia 33,25 m longa, 27 m lata. (1902)
A templom 1768-ban épült. A temetőkápolna a Szenvedő Krisztus tiszteletére, 1859-ben épült. Kegyúr a herceg Grassalkovich, majd a gróf Viczay és Zichy-Ferraris családok után a Vallás Alap./ Ecclesia ad S. Joachim, Patrem B. M. V. structa 1768. (1855) Adest Capella in coemeterio ad honorem Christi patientis anno 1859 structa. (1860) Patronus: Princeps D. Antonius Grassalkovich (1813) Vidua Antonii Principis Grassalkovich (1843) Comes Carolus Viczay (1852) Comes Felix Zichy-Ferraris (1857) Fundus Religionis (1880) Nyelv: magyar, később magyar és szlovák, végül magyar/ Ling. Hung. (1822) Hung. Slav. (1826) Hung. (1830)

Plébánosok, plébános helyettesek/ Parochi, Administratores: Joannes Kretsmári 1748. Christophorus Radits 1750. Georgius Árvai 1751. Joannes Szikora 1771.2 Joannes Szikora (1777-1782) Joannes Szlabúr (1783-1790) Martinus Szlukovényi (1791-1811) Antonius Babay adm. (1812) Joannes Szöke (1813-1830) Ladislaus Bekess (1831-1848) not. distr. (1843) v-a-d. (1848) Antonius Laczkó (1851-1877) not. distr. (1856) Ignatius Mezey adm. (1878-1886) Carolus Kurka (1887-1902) Franciscus Kindl adm. (1903) Carolus Zgama adm. (1904-1923)

Káplánok, segédlelkészek/ Capellani curati, Cooperatores: ex Ord. S. Francisci N. N. (1777-1778, 1781, 1783-1789, 1791-1796) Stephanus Babinda/ Babindak (1779-1780) Franciscus Kiss (1782) Mathias Behovsics (1786) P. Nicolaus Szalay e Scholis Piis (1790) Joannes Szőke (1801) vacat (1802) Ladislaus Bekes (1803-1805) Martinus Balaton (1806) Andreas Mastyák (1807) Joannes Szabó (1808) Josephus Haraszty (1809) Joannes Bíró (1810) Ignatius Paulik (1811) Andreas Csicsáky (1812) Emericus Rohács (1813-1814) Josephus Deák (1815) Alexander Bartalits (1816) Ladislaus Tamásy (1817) Michael Illyés/Illés (1818-1819) Josephus Réziky (1820) Joannes Szecskay/Szecskai (1821-1825) Josephus Nagy jun. (1826) Adalbertus Kákonyi (1827) Michael Balaton (1828) Antonius Barakovits (1829) Paulus Paulini (1830) Joannes Pupák (1831) Antonius Laczkó (1832-1836) Andreas Kirschbaum (1837) Alexander Bartalits (1838) Josephus Koch (1839) Joannes Sendula (1840) Ludovicus Mészáros (1841-1842) Franciscus Bódy (1843-1849) Ignatius Kobetits (1851) Joannes Bódogh (1852-1854, 1856-1857) Antonius Farkas (1855) Emericus Rózsa (1858-1861) Colomannus Goor (1862-1864) Josephus Schenk (1865-1866) Emericus Radojchich (1867-1868) Mauritius Vlahovics (1869-1872) Joannes Lajthay (1872-1874) Joannes Tomcsányi (1875-1876) Ludovicus Blázek (1877-1878) Antonius Sternáth (1879-1882) Joannes Gyenes (1883-1887) Jacobus Bús (1888-1889) Sigismundus Cziráky (1890) Franciscus Greinich (1891) Stephanus Jagicza (1892-1894) Michael Ketterer (1895-1896) Michael Bagó (1897) Stephanus Lukácsy (1899) Franciscus Kindl (1900-1902) vacat (1903) Casparus Takács (1904) Adamus Frech (1904-1906, 1908) Antonius Vándor (1906) Julius Forster (1907) Franciscus Schweitzer (1909) Antonius Csincsek (1909) Ludovicus Czeizlinger (1910-1911) Paulus Mészáros (1911) Julius Erdődy (1912-1914, 1919-1921) Nicolaus Almásy (1913-1915) Aloysius Horváth (1915) Josephus Böde (1919) Josephus Talcsik (1921) Franciscus Horváth (1923) Ludovicus Berzsenyi (1923)Leányegyházak, filiák/ Filiales:3 Kis-Szállás (1803-1869) Tinójárás (1825-1919)

A lakosság vallási megoszlása, lélekszáma/ Status animarum:

Év

Annus:

Helység

Locus:

Kat./Gör.Kat.

Cath./Gr.C.

Gör. Kel.

Gr.Ort.

Ev.

A.C.

Ref.

H.C.

Izr.

Jud.

1803

Mélykút

2247

2

-

-

21

1803

Kis-Szállás

397

-

4

48

-

1803

summa:

2644

2

4

48

21

1825

Mélykút

4009

-

-

1

43

1825

Kiss-Szállás

635

-

-

38

-

1825

Tinójárás

117

-

-

-

-

1825

summa:

4761

-

-

39

43

1855

Mélykúth

4936

-

1

3

128

1855

Kis-Szállás pr.

1455

-

3

50

-

1855

Tinó-Járás pr.

124

-

-

-

-

1855

summa:

6515

-

4

53

128

1885

Mélykút

6956

-

-

3

156

1885

Tinó-Járás

526

-

-

11

14

1885

summa:

7481

-

-

14

170

1915

Mélykút

8450

-

-

4

76

1915

Tinójárás pr.

670

-

-

-

20

1915

summa:

9120

-

-

4

96

Házasságok, vegyesházasságok száma/ Matrimonia catholica, mixta: 1285/2 (1856) 1610/2 (1885) 2002/4 (1915) Szentáldozások száma/ Numerus communionum: 4173 (1856) 3980 (1885) 19931 (1915)
 

Helységek: