NAGYBARACSKA (1777-1923)

Baracska (1777) Nagybaracska (1905)
Espereskerület/ Districtus: Inf. Col. (1777) Bajaensis (1870)
Plébánia alapítva/ Parochia erecta: 1752. (1819) 1751. (1821)1
Anyakönyvek/ Matriculae adsunt ab anno: 1751. (1844)
Templom titulusa: Szent Imre herceg/ Ecclesia ad S. Emericum Ducem Hung. (1822)
Templom méretei: 34 m hosszú és 14,5 m széles./ Ecclesia 34 m longa, 14,5 m lata. (1902)
A templom 1789-ben épült, kegyúr a Magyar Királyi Kamara, ill. annak pénzügyigazgatási utódszervei, a Pénzügyminisztérium után végül a Földművelésügyi Minisztérium./ Ecclesia ad S. Emericum Ducem Hung. erecta 1789. (1855) Patronus: Excelsa Camera Regia Hungarico-Aulica (1813) C. R. Financ. Directio, per Voivodatum Serbiae et Ban. Temes (1853) R. Financ. Directio Hung. (1861) R. Finanz. Ministerium Hung. (1871) R. rei agriculturae Ministerium Hung. (1900)
Nyelv: magyar/ Ling. Hung. (1822)

Plébánosok, plébános helyettesek/ Parochi, Administratores: Thomas Ungvári 1751. Stephanus Zsilavi 1767. Matthaeus Klinovszki 1771. Mathias Botka 1773. Emericus Lovas 1775.2 Emericus Lovass/ Lovász (1777-1790) vacat (1791) Mattheus Klinovszky (1792-1897) vacat (1798) Josephus Sáfár (1799-1802) Ladislaus Kollonits adm. (1803) Joannes Perossovits (1804-1808) Emericus Perossovits adm. (1809) Emericus Végh (1810-1819) Joannes Rózsa (1820-1825) Stephanus Domovics adm. (1824-1827) Joannes Szabó sen. (1828-1836) Joannes Répásy (1837-1839) Antonius Ledniczky (1840-1852) not. distr. (1843) Adalbertus Kákonyi (1853-1870) Joannes Bódog (1871-1884) Carolus Százmán adm. (1885) Stephanus Balassy (1886-1897) Josephus Holczinger (1899-1923)
Káplánok, segédlelkészek/ Capellani curati, Cooperatores: Ex ordine S. Francisci N. N. (1789-1792) Joannes Grecs (1793) Antonius Feszthely (1794-1795) vacat (1796) Josephus Korsóss (1797-1798) vacat (1799-1802) Josephus Kintsei (1804) Ladislaus Bekess (1805) Stephanus Domovits (1806-1808) Joannes Szabó (1809) Ignatius Paulik (1810) Josephus Kondoray (1811) Mathias Mokossay (1812) Joannes Répásy (1813-1814) Michael Török (1815-1816) Michael Illés (1817) Michael Balaton (1818) Franciscus Bisits (1819-1820) Josephus Deák (1821) Stephanus Domovits (1822-1823) vacat (1824) Joannes Péter (1827-1828) vacat (1829) Joannes Szabó jun. (1830-1831) Alexander Bartalics/Bartalits (1832-1837) Josephus Rehák (1838) Joannes Szecskay (1839-1840) Antonius Farkas (1841) Samuel Töröss (1842) Joannes Molnár jun. (1843-1845) Emericus Lehoczky (1847-1848) Antonius Schreyek (1851-1853) vacat (1854-1857) Paulus Lakatos (1858) Eugenius Szécsényi (1859) vacat (1860-1861) Joannes Szőllősy (1862) Stephanus Haffner (1863-1864) vacat (1865) Ignatius Kobetics (1866) Joannes Lajthay (1867) Ludovicus Róka (1868-1869) Ludovicus Kustár (1870) vacat (1871-1883) Carolus Százmán (1884, 1888) vacat (1885-1886) Emericus Lippay (1887) vacat (1889) Joannes Gyenes (1890) Antonius Kürtösy (1891) Carolus Szlapák (1892) Julius Hübner (1893-1894) vacat (1895-1897) Julius Majtényi (1899-1900) Julius Székely (1901-1902) Franciscus Petrányi (1903) Victor Barsy (1904) Ladislaus Godó (1905) Petrus Kuczka (1906-1908) Petrus Lenzsér (1909) Carolus Gulyás (1910) Michael Rausch (1911) Adamus Schúr (1912) Ludovicus Szvoboda (1913) Colomannus Máthis (1914-1915) Rudolphus Bohuss (1919) Nicolaus Brandt (1921) Josephus Temonovics (1923)

Leányegyházak, filiák/ Filiales:
Gyurity/ Gyúrity (1855-1904) Györgypuszta (1905-1908)
Rétimajor (1876-1912)
Nagyrét (1913-1919)
Szőllők (1913-1919)

A lakosság vallási megoszlása, lélekszáma/ Status animarum:

Év

Annus:

Helység

Locus:

Kat./Gör.Kat.

Cath./Gr.C.

Gör. Kel.

Gr.Ort.

Ev.

A.C.

Ref.

H.C.

Izr.

Jud.

1803

Baracska

1682

-

-

-

26

1825

Baracska

2250

-

-

-

-

1855

Baracska

2691

1

1

-

37

1855

Gyúrity

6

-

-

-

-

1855

summa:

2697

1

1

-

37

1885

Bács-Baracska

3116

9

1

2

50

1885

Gyurity

51

-

-

-

-

1885

Rétimajor

16

-

-

-

-

1885

summa:

3183

9

1

2

50

1915

Nagybaracska

3532/1

3

-

3

118

1915

Nagyrét

26

-

-

-

-

1915

Szőllők

58

-

-

-

-

1915

summa:

3616/1

3

-

3

118

Házasságok, vegyesházasságok száma/ Matrimonia catholica, mixta: 623/1 (1856) 703/1 (1885) 842/2 (1915) Szentáldozások száma/ Numerus communionum: 1994 (1856) 2176 (1885) 3900 (1915)
 

Helységek: