Mészáros Ignatius

Mészáros Ignatius, nat. 1820. Febr. 3. Ó-Kanizsa, ord. 1843. Mart. 11. Cooperator. - - 1853. Adm. in Pacsér, 1864. Ad¬ministr. in Tataháza. 1869. Par. in Topolya, 1870. Not. Distr. 1878 Par. Ó-Kanizsa, Praep. B. M. V. de Jóth. 1884. V.A.D. (Schem. 1887)
Mészáros Ignác (Magyarkanizsa, 1820. febr. 3. – Magyarkanizsa, 1889. nov. 4.) 1835-1905, 0,07 ifm /Szül. akv-i kiv. 1835. /Felvételi kérelem papnövendéknek 1835. /Tanári jelentés róla 1835. /Inf. 1843-53. /Honvédnek állt 1848. /Tisztázó eljárás a szentszék előtt 1850-52. /Dispositio /Végr. 1886. /Obitus /Massa /Mészáros-alapítvány iratai (tanügyi alapítványok) (Personalia-2002)
MÉSZÁROS Ignatius bölcsész hallgató az Egri Szemináriumban 1836-1837, Érseki Udvar – Érseki Hivatal írnok, hivatalsegéd 1843, káplán Bezdánban 1844-1845, Zomborban 1847-1848, Bajaszentistvánon 1851, Doroszlón 1852, adminisztrátor 1854-1864, Tataházán 1865-1869, plébános Topolyán 1870-1878, Magyarkanizsán 1879-1889, Boldogságos Szűz Máriáról nevezett jóthi prépost 1879-1889, Tiszai Főesperesség Zentai Kerület esperese 1885-1888, Szent István Társulat ügyvivője in districtu agentiali Horgas 1888-1889. 66, 77, 98, 106, 122, 154, 162, 177, 238, 263, 295, 303, 320, 328 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: