Mészáros Károly

Mészáros Károly Dr. szül. 1911. szept. 14. Bácsgyulafalva (Jugoszlávia), gimn. 1924-1926 Szabadka, 1927-1931 Travnik, teol. 1931-1936 Zágráb, szent. 1935 jún. 29. Szabadka, 1935 káplán Nagyfény, 1938 bölcs. tanulm. Zágráb, ugyanakkor pléb. h. Bajsa, 1941 tanulm. folyt. Budapest, 1942 középisk. tan. okl. Budapest, kis. lelk. hitokt. Rózsadomb, 1943 tanítóképzőint. tanári okl. Szeged, bölcs. doktor Budapest, 1943 tanulm. felügy. Paulinum Szabadka, és lic. tanár, 1944 káplán Szabadka-Nagyfény, majd Bácsalmás, 1946 Érs. Tanítóképző Int. tanár Kalocsa, 1947 főe. számvevő, tanulm. felügy. Tanítókháza, 1948 kápl. Kalocsa-Szent Imre, 1949 Árpád Nyomda igazg., 1950 főszsz, ügyvéd, pléb. h. Madaras, 1951 mb. irodaigazgató, hitokt. felügyelő, főszsz. bíró, 1952 pléb. Madaras, majd pléb. h. Csengőd, 1954 pléb. Madaras, 1955 h. esp., 1965 esp. pléb. h. Baja-Belv., 1963 főe. Vagyonk. Tan. tagja, 1969 pléb. Baja-Belv., 1973 kanonok, provicarius (Schem. 1975)
Mészáros Carolus dr., nat. 14. Sept. 1911. in Bácsgyulafalva, gymn. 1923-31. in Szabadka et Travnik, theol. 1931-35. Zagrabiae, ord. 29. Jun. 1935. in Szabadka, coop. in Nagyfény, 1938. stud. phil. univers. vacat Zagrabiae, 1941. id. contin. in Budapest, 1942. prof. exam. pro schol. med., 1943. doctor Phil. Budapestinen., praef. stud. Inst. "Paulinum" in Szabadka, prof. suppl. in lyceo et praepar. Ludimag. in Szabadka, 1944. prof. ord. ibidem, Oct. coop. in Nagyfény, 1946. Sept. in Bácsalmás, Dec. prof. in lyceo et praepar docent. Colocae, 1947. revis. rat., Sept. oecon. in "Tanítókháza", 1948. coop. in Kalocsa Sz. Imre, 1949. revis. Off. Rev. Ration. dioec., int. dir. deput. in "Árpád R.T.", 1950. Jul. vic. subst. in Madaras, Aug. vic. adj., Dec. vic. oec. ibidem. Pag. (Schem. 1950)
Mészáros Károly dr. (Telecska, 1911. szept. 14. – Kalocsa, 1983. nov. 25.) 1941-1985, 0,04 ifm /Tan. Pesti Egyetem (tanárszak) 1941. /Tanítóképző-intézeti átképesítő vizsg. Szegeden 1942. /Mennyiség- és természettan doktorátus 1942-43. /Középisk. tanárvizsg. értesítő (bizonyítvány) 1942. /Segélykérelmek tanulmányaihoz 1941-43. /Viszatér Bácskába (Nagyfény) 1944-47. /Inf. 1948. /Fegyelmi 1955. /Ezüstmise 1960. /Képes Biblia kiadás (Szent István Társ. Prokop Péterrel együtt) 1978. /Végr. 1983. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
Mészáros Károly (Kronológia-2009)

Névtár: