MISSARUM STIPENDIA

1780-1992, 2,35 ifm
Keresőszavak: intentio, misék a főpásztor szándékára, misék egyházmegyei célokra
Nyelv: magyar, kevés latin és német
A sorozat ismertetése: A fizetett misék iratanyagát tartalmazza a sorozat. A múlt századi rész kb. 0,02 ifm, főpapi szándékok, egyházmegyei célok, különféle gyűjtések alkalmából vállalt misék ügyei alkotják. Ebben az esetben az egyházmegye papjai által vállalt és elmondott misék ellenértékét az érsek kapta, illetve a központilag meghatározott célra költötték. Az egyházmegyei célokra, főpapi szándékokra mondott misék ezután tulajdonképpen végig jelen vannak, de századunk 20-as éveitől megjelennek az egyes papok segélyezésére, gyengébb jövedelmű plébániák bevételeinek pótlására küldött miseintentiók, illetve az ezzel kapcsolatosan rendelkezésre álló pénz szétosztásának iratai, a misék elvégzésének igazolásai. Az ilyen célra felhasználható összegek rendszerint egy-egy közvetítő személytől érkeztek, az 1920-30-as években pl. Mosonyi Dénestől. Természetesen megjelentek az egyes lelkészek intentiót kérő levelei, illetve az intentiós csomagok (gyakran nemzetközi) átadásával kapcsolatos iratok. Az 1950-60-as évektől az egyházmegye és a főpásztor céljaira mondott misék dokumentálása, illetve a papi segélyezést szolgáló intentiók dokumentálása kettévált, külön tételeket alkottak belőlük. A segélyezésre szolgáló összegeket közvetítő személyek szerint tartották számon. Megjelent a fizetett misék vállalásának, mondásának szabályozása is, elkerülendő a visszaéléseket, az egyházmegyék ez ügyben egymás között is tájékozódtak. A központ tudta nélkül az egyházmegye papjai jelentősebb mennyiségű intentiót nem vállalhattak.
További tagolódás, tételek:

    · Az ordinárius szándékára, egyházmegyei célokra mondott misék iratai, vegyes iratok 1872-1992, 1,19 ifm magyar, kevés latin és német (1943 előtti anyag alig 0,05 ifm terjedelmű)
    · Vegyes intentiók 1960-1992, 1,16 ifm magyar

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: