MISSIO

1734-1992, 1,18 ifm
Névváltozatok, rokonság: Missiones, Népmisszió, Beneficientia, Symbolae
Keresőszavak: misszió, népmissziók, szerzetesrendek is érintve, Missio Leopoldina, Institutum Leopoldinum, Missio Africae Centralis, Afrika Társulat
Nyelv: magyar, 1870-es évek előtt latin
A sorozat ismertetése: Ez a sorozat tartalmazza az egyház hagyományos értelemben vett missziós tevékenységével kapcsolatos iratokat, a világmissziós híreket, információkat, tájékoztatást a missziók működéséről, eredményességükről, a misszionáriusok üldöztetéséről stb. Természetesen fontos részt alkotnak a missziós célzatú gyűjtések aktái. A missziós vállalkozások közül az Institutum Leopoldinum vagy másnéven Missio Leopoldina volt az (Bécsi központtal működött a 18. sz-ban, a 19. sz. elejétől Amerikai missziók néven is szerepelt), melynek anyaga az 1830-as évektől szaporodott fel igazán. A Közép-Afrikai Misszió (Missiones Africae Centralis, Comite des Marien Vereines für Central Africa in Wien) iratai már kisebb mennyiségben, az 1850-es évektől találhatók. A legrégebbi iratok a Szentfölddel kapcsolatosak (Missiones Terrae Sanctae), de igen kis terjedelműek. Mindezek mellett természetesen más missziók iratai, gyűjtései is megjelentek, az Afrika Társulat iratai pedig az 1870-1880-as évekből már inkább a tudományos célokkal működő társulatok felé vezetnek át bennünket.
A sorozat másik fő részét a múlt század végén megjelenő, majd egyre nagyobb mértékben terjedő népmisszók anyaga jelenti. A vallási élet újraéledésének jelei voltak ezek az események az egyházmegye településein, néhány napos lelkigyakorlatos alkalmat jelentett ez a plébániák lakosságának gyónási alkalmakkal, szentségekhez járulással egybekötve. Ezekről az alkalmakról jelentések születtek, szervezésük-lebonyolításuk valóságos mozgalom lett.
További tagolódás, tételek:

    · Missziós iratok 1734-1992, 0,96 ifm latin, 1870-es évektől magyar (1734-1866, 0,28 ifm - 1867-1944, 0,58 ifm - 1946-1992, 0,10 ifm
    · Népmissziós iratok (helységenként) 1923-1984, 0,16 ifm magyar
    · Causa criminalis contra P. Petrum Lipovtsich Societatis Jesu per Archidioecesim Colos. missionarium 1762-1764. 0,06 ifm latin (Lipovtsich Péter jezsuita misszionárius pere)

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: