Missuray Math

Missuray Math. nat. 1801 ord. 1824 Cooperator. — 1843 Par. in Bajmok. 1857 Not. Distr. 1859 V.-A.-Diac. et A.-Eppalis Trib. Matr. Commiss. (Schem. 1861)
Missuray Mátyás (Szabadka, 1801. jan. 22. – Bajmok, 1862. máj. 29.) 1818-1863, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1818. /Isk. biz. Szegedi Piar. Lyceum 1818. /Inf. 1825-52. /Áthelyezési kérelem /Végr. 1861. /Obitus (Personalia-2002)
MISSURAI(Y) Mathias káplán Zomborban 1827-1830, Újvidéken 1831-1843, plébános Bajmokon 1844-1862, not. distr. 1858, Tiszai Főesperesség Szabadkai Kerület esperese 1860-1862. 122, 155, 308, 320 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: