Mitsanek Josephus

MITSANEK Josephus Ins. Collagiatae Ecclesiae Soproniensis Canonicus, L. R. Civitatis Soproniensis unitarum Ecclesiarum ad S. Michaelem et S. Spitirum Parochus, Szent Keresztről nevezett nagyolaszi apát 1836-1840. 59 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: