Nagy Antal

Nagy Antal ( – 1810.) 1792-1810. - /Végr. 1792, 1798, 1809. /Massa (Personalia-2002)
NAGY Antonius káplán Bezdán 1787, Újvidéken 1789-1790, plébános Kúlán 1791-1805, not. disrt. 1803, Tiszai Főesperesség Középső-Tiszai Kerület esperese 1804-1805, plébános Óbecsén 1806-1810. 122, 162, 230, 255, 308 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: