Nagy Desiderius

Nagy Desiderius, nat. 1895. Jul. 3. Miskolcz. (Schem. 1914)
Nagy Dezső dr. (Miskolc, 1895. júl. 3. – Detroit, 1941. ápr. 14.) 1914-1948, 0,03 ifm /Tan. Központi Papnevelő, Központi Szeminárium 1914-18. /Tandíjsegélyek /Jelentések tanulmányiról a szem. rektorától 1915-18. /Jelentések szabadkai anyagi helyzetéről, körülményeiről 1918. /Szabadkai ferences zárda ideiglenesen befogadja 1918. /Jelentések egyetemi tanulmányairól. /Fegyelmi 1920, 1930, 1935. /Amerikába kerül 1921. /Incardinatio 1931. /Obitus /Érdeklődés halálának pontos dátumáról. (Personalia-2002)
NAGY Desiderius teológus hallgató a Központi Szemináriumban 1915, káplán Bajaszentistvánon 1919, Fajszon 1921. 108, 154, 188 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: