Palma Ferenc

Palma Ferenc Károly: (Rózsahegy, Liptó vm. 1735. augusztus 18. - Pest, 1787. február 10.) 1750. október 18.: belépett a jezsuita rendbe. Bölcsészet: Kassa. Teológia: bécsi Tereziánum. Tíz évig tanított a nagyszombati szemináriumban. 1771: a bécsi Tereziánum tanára. 1773: a jezsuita rend feloszlatásakor Krisztina főhercegnő udvari káplánjává nevezte ki, egyben Albert főherceg könyvtárosa. Ettől kezdve idejét a magyar történelem kutatásának és megírásának szentelte. 1780. október 20-tól: a kalocsai érsek segédpüspöke, felsz. kolofóni püspök. 1784. július 20.: c. püspök és érs. helyettes. Káptalani tisztségei: 1776. március 8.: actualis. 1776. április 6.: tiszai főesp. 1776. december 21.: bácsi kisprépost. 1780. október 1.: őr. 1781. április 27.: nagyprépost. Munkái: Heraldicae regni Hung. specimen, regia, provinciarum, nobiliumque scuta complectens. (Bécs, 1766.) – Notitia rerum hungaricarum ab origine ad nostram usque aetatem. (Nagyszombat, 1770.) – Abhandlung von den Titeln und Wappen, welche Maria Theresia als apost. Königin von Ungarn führet. (Bécs, 1774.) – Specimen genealogico-progonologicum ... a Rudolpho Coronino S. R. I. comite de Cronberg. Quod nunc novis genealogicis ac historicis accessionibus locupletavit, ad nostram usque aetatem continuavit. (Bécs, 1774.) – Vollständiger Auszug der ungarischen Vaterlandgeschichte. (Pálma után írta Schlinger von Kremnitz, Schemnitz, 1790.) Bibliográfia: De Luca: Der gelehrte Oesterreich. I. 2. Stück 1. – Horányi: Memoria III. 3. – Ungarische Nachrichten 1787. 13. sz. – Magyar Kurir 1787. 127. – Pressburger Zeitung 1787. 16. sz. – Katona: Historia Critica XLI. 718. – Fejér: Historia Academiae 85. – Oesterr. National Enciclopaedie 1836. IV. 146. – Stoeger: Scriptores 250. – Nagy Iván: Magyarország Családai IX. 88. – Petrik: Bibl. III. 25. – Danielik: Magyar írók II. 245. – Magyar Sion 1886. 837. – De Backer-Sommervogel: Bibliotheque-Bibliogr. VI. 147. – Pallas XIII. 742. – Szinnyei X. 209. – Katolikus Lexikon III. 482. – Révai XV. 118. – Magyar Életrajzi Lexikon II. 350. (Kanonokok-1998)
Pálma Ferenc kanonok (Rózsahegy, Liptó m. 1735. aug. 18. – Pest, 1787. febr. 10.) 1776-1798, 0,02 ifm /Ajánlás Bács Várm. táblabírói tisztére 1776. /Nagypréposti kinevezéséről a káptalan 1781. /Segédpüspöki kinevezése (az 1781-es, latin nyelvű oklevél 1880-as átírása) /Obitus /Massa /Néhány irat testvérére, Pálma Ádámra vonatkozóan, aki szintén pap volt. (Personalia-2002)
PALMA Franciscus Carolus 13, 22, 28, 31, 58, 69, 75 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: