Papp Imre

Papp Imre Dr. szül. 1918. nov. 20. Kishegyes (Jugoszlávia), gimn. 1929-1937 Szabadka, teol. 1937-1941 Zágráb, 1941-1943 Budapest, szent. 1942. jún. 14. Kalocsa, 1943 hittud. doktor Budapest, kápl. Ada, 1944 hittan. Szabadka, lelkiigazgató Paulinum, majd kis. lelk. Kisgörbő (veszprémi egyhm.), 1945 hitokt. Kiskőrös, majd hitokt, kápl. Jánoshalma, 1946 hittan. Érs. Tanítóképző, tanulm. felügy. Tanítókháza Kalocsa, 1947 Hittud. Főisk. tanár, 1948 tanulm. felügy. Nagyszem., tanár a Hitoktatónőképzőben, 1950 bekebelezett doktor Budapest, főszsz. kötelékvédő, 1951 Hittud. Főisk. tanár Szeged, zsin. vizsg., 1953 lelkiigazg. Központi Szem. Budapest, 1958 magántanár a Hittud. Akadémián Budapest, 1959 kis. lelk. Kecel-Belt., 1963 Baja-Belv., 1970. nyugdíj. (Schem. 1975)
Papp Emericus dr., nat. 20. Nov. 1918. in Kishegyes, gymn. 1929-37. in Szabadka, theol. 1937-42 Zagrabiae et in Budapest, ord. 14. Jun. 1942. Colocae, 1943. doctor. SS. Theol. Baudapstinen., coop. in Ada, 1944. Jun. prof. relig. gymn. et dir. spirit. Inst. "Paulinum" in Szabadka, Oct. coop. in Kisgöbrő (Com. Zala), 1945. in Kiskőrös, Oct. catech. et coop. in Jánoshalma, 1946. prof. relig. in praepar. doc. et praef. stud. in "Tanítókháza" Colocae, 1947. prof. ord. Lycei aepp., 1948. praef. stud. Sem. Maj., simul. et prof. Inst. Praepar. Catech., 1950. doctor colleg. Budapestinen., membr. ord. Soc. S. Thom. Aqu., defens. vinc. Pag. (Schem. 1950)
Papp Imre dr. (Kishegyes, 1918. nov. 20. – Székesfehérvár, 1978. júl. 23.) 1941-1980, 0,03 ifm /Központi Szeminárium (tanulmányok, licenciátus, teol. doktor) 1941-43. /Nagyszemináriumi tanár 1947. /Központi Szeminárium spirituálisa 1953. Felmentik 1959. /Inf. 1959-62. /Betegség, gyógykezelés 1966. /Ezüstmise 1967. /Gyógykezelések 1969-70. /Papi nyugdíj, elhelyezés Székesfehérvárott 1970-76. /Végr. 1974. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
Papp/Pap Imre (Kronológia-2009)

Névtár: