Petrás János

Petrás János ( – Felsőszentiván, 1785. febr. 17.) 1775-1796, 0,01 ifm /Obitus /Massa (Personalia-2002)
PETRÁS Joannes plébános Foktőn 1762, Bezdánban 1763, káplán Topolyán 1778-1779, Nemesmiliticsen 1780, Szabadka Szent Teréz plébánián 1781-1782, Csávolyon 1783, plébános Felsőszentivánon 1784-1785. 162, 170, 190, 192, 252, 278, 303 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: