Petter Stephanus

Petter Stephanus, nat. 1821. Aug. 20. Baja, ord. 1845. Aug. 6. Cooper, in Filipova et Hajós. — 1852 Prof. in majore Gymn. Bajensi. 1863. Par. in Gajdobra. 1864 Notarius Distr. et Commiss. Matrim. 1870 Vice-Archi-Diaconus. 1873 emerit. V.-A.-D. (Schem. 1876)
Petter István (Baja, 1821. aug. 20. – Mehádia, 1880. szept. 12.) 1838-1904, 0,05 ifm /Tan. Bajai Gimn. 1838. /Inf. 1846-52. /Áthelyezési kérelmek /Panaszok 1850-52. /Betegszabadság, egészségi állapota miatt adminisztrátort neveznek ki mellé 1879. /Obitus /Massa, hagyatéki per (Personalia-2002)
PETTER Stephanus bölcsész hallgató az Egri Szemináriumban 1839-1840, teológus hallgató a bécsi Pázmáneumban 1842-1845, káplán Hajóson 1848-1852, Bajai Gimnáziumban relig. ling. latin et germ. 1853-1863, Bácsi Főesperesség Palánkai Kerület esperese 1870-1873, nyugalmazott pap, emer. Vice-Archi-Diaconus et Parochus Gajdobraensis, Mehadiae 1880. 88, 106, 108, 111, 121, 202, 287, 290 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: