Pintér László

Pintér László: (Nagykikinda, Torontál vm., 1900. június 15. - Kalocsa, 1967. július 5.) 1911-1919: gimnázium Kalocsán. 1919-1923: teológia Bécsben. 1923. július 8.: u.o. szent. Káplán Bácsalmáson, 1924: Kunbaján. 1926: a bajai felsőkereskedelmi iskolában hitoktató. 1929: a kalocsai Tanítókháza prefektusa és hitoktató. 1930: a kalocsai nagyszeminárium helyettes tanára és tanulmányi felügyelője. 1931: főszentszéki ügyvéd. 1932: főegyházmegyei cenzor, a főszékesegyház előénekese. 1933: a szegények ügyvédje, a a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek templomának igazgatója. 1936: a kalocsai nagyszeminárium helyettes tanára, hittanár a tanítónőképzőben, érs. tanácsos, zsinati bíró. 1937: a Főegyházmegyei Oltáregyesület igazgatója. 1941: a kalocsai Tanítókháza aligazgatója. Budapesti kánonjogi doktor. Káptalani tisztségei: 1965. február 27.: id. mester. (Kanonokok-1998)
Pintér Ladislaus dr., 15. Jun. 1900. in Nagykikinda (Com. Torontál), gymn. 1911-19. Colocae, theol. 1919-23. Vindobonae, ord. 8. Jul. 1923. Vindobonae, coop. in Bácsalmás, 1924. in Kunbaja, 1925. doctor Jur. Can. Budapestinen., 1926. catecheta schol. sup. commerc. in Baja, 1929. praefect. stud. in "Tanítókháza" et catech. Colocae, 1930. professor substit. Lycei aepp. et praefect. stud. Sem. Mai., 1931. advoc. Trib. Metr., 1932. censor dioec., concion. cathedr., 1933. advoc. paup. Trib. Metr., rect. eccl. Ludimag., 1936. prof. suppl. Lycei aepp. et prof. relig. praepar. puell. Coloc., consil. aepp. et judex prosyn., 1937. dir. Unionis Altar. Dioec., 1941. vicedir. in "Tanítókháza", 1942. dir. Inst. "Paulinum" et prof. relig. gymn. in Szabadka, 1944. par. in Baja Sz. Szív. Pag. (Schem. 1950)
Pintér László dr. (Nagykikinda, 1900. jún. 15. – Kalocsa, 1967. júl. 5.) 1919-1971, 0,04 ifm /Tan. Pázmáneum 1919-23. Isk. jelentés, tanulmányi segély, teol. doktorátus a bécsi egyetemen. /Betegség, szabadság, gyógykezelés. /Szabadságkérelmek /Fegyelmi /Engedély pileolus viselésre a téli időben 1945, 25 éves papi jubileum 1948. /Magyar Népköztársaság kitüntetése 1960. /Végr. 1966. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
PINTÉR Ladislaus teológus hallgató a bécsi Pázmáneumban 1921-1923. 109 (Történeti Sematizmus-2002)
Pintér László megbízott főesperes, érseki tanácsos, Baja Szent Szív plébánosa, Consilium Administrationis Bonorum (Vagyonügyi Tanács) tagja 1962, általános helynök, Kalocsa Belvárosi plébános 1965, idősebb mesterkanonok, kalocsai kerület esperese 1965, tárnoki apáti címet kapott 1965, elhunyt 1967. júl. 5., a bajai Szent Rókus temetőben temették el. (Kronológia-2009)

Névtár: