Pintzi Péter

Pintzi Péter ( – 1795. dec. 14.) 1786-1796, 0,01 ifm /Fegyelmi 1786. /Végr. 1795. /Massa (benne rövid latin nyelvű életrajz) (Personalia-2002)
PINTZY Petrus káplán Bezdánban 1785-1786, Kecelen 1787, Kalocsán 1789, plébános 1790-1795. 162, 192, 214, 219 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: