Pletikoszics Sándor

Pletikoszics Sándor: (Zombor, 1819. július 20. - Szond ?, 1888. november 3.) Káplán. 1848: a zombori elemi iskola hitoktatója. 1863: szontai pléb., espereskerületi jegyző. 1873: a Bécsi Világkiállításra odadta érem- és oklevélgyűjteményét. 1876: esperes. 1879: a Magyar Műemlékek Országos Gondozó Bizottságának tagja. 1884: kiérd. esperes. Káptalani tisztségei: 1883.: tb. (Kanonokok-1998)
Pletikoszics Alexander, nat 1819. Jul. 20. Zombor, ord. 1842. Aug. 17. Cooperator. — 1848. in Schol. elem. Zombor Catech. 1863. Parochus in Szónta una Not. Distr. et Commiss. Matr. 1873 occasione expositionis Universalis Viennensis numismate et diplomate donatus, 1876. V.-A.-Diacon. 1878 Commissionis Admi-nistratoriaeComitatus Bács-Bodroghensis, 1879 Commissionis Regnicolaris monumentorum artis Hungáriáé servandorum membrum. 1883 Can. Hon. 1884. emer. V.-A.-D. (Schem. 1887)
Pletikoszics Sándor (Zombor, 1819. júl. 22. – Szond, 1888. nov. 3.) 1838-1889, 0,03 ifm /Szül. akv-i kiv. 1838. /Tan. Isk. biz. Pécsi Lyceum 1838. /Inf. 1843-48. /Adósságai /Áthelyezési kérelmek /Végr. 1888. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
PLETIKOSZICS(CH) Alexander káplán Béregen 1843-1848, catecheta Zombori Elemi Iskolákban 1851-1863, plébános Szondon 1864-1888, not. distr. 1864-1877, Bácsi Főesperesség Apatini Kerület esperese 1878-1884, Distr. Apathinensis V-A-D, et Scholarum elementarium Cath. Inspector, Commissionis regnicolaris monumentorum artis hungariae servandorum membrum ordinarium, ParochusSzóntaensis 1884, emeritus V-A-D 1885, tiszteletbeli kanonok 1884-1888. 53, 114, 121, 161, 294 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: