Ploskál Rudolphus

Ploskál Rudolphus, nat. 1874. Nov. 3. Hidasnémeti, 1896- subdiac. et catech. in scholis elem. Pauperum de D. Nostra Ludimagistrarum Coloczae, ord. 1897. Mart. 18. Coop. in Hódság, cap. milit. reserv., 1898. cap. militaris actualis in Dolnja Tuzla (Bosnia), 1900. Professor in schola tironum militiae pedestris in Budapest, doctor ss. canonum et universi iuris. 1904. Capellanus honor. Domus Lauretanae. Doctor. SS. Canonum. (Schem. 1914)
Ploskál Rudolf dr. 1897-1900, 0,01 ifm /Inf. 1897. /Tan. kánonjogi doktor 1899. /Tábori lelkész /Dispositio /Budapesti Kadétiskolába kerül 1900. (Personalia-2002)
PLOSKÁL Rudolphus subdiaconus, catecheta Iskolanővérek Elemi Lányiskolájában Kalocsán 1897, káplán Hódságban 1899, tábori lelkész 1900-1919, capellanus militaris actualis in Dolnja-Tuzla, Bosnia, Doctor SS. Canonum 1900, Budapestini, II. Margit krt. 3. 1901, Capellanus hon. Domus Lauretanae1906-1913, prof. in schol. tironum militiae pedestri Budapestini 1914, paroch acad. actualis 1919, egyházmegye határain kívül, in Budapest 1921-1923. 105, 106, 111, 205 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: