SUPELLEX ECCLESIAE

1762-1992 0,79 ifm
Névváltozatok, rokonság: Generalia de Archidioecesis, Functiones sacrae, Harangok Harangszentelés, Missae sacrificium, Diversa, időnként plébániák neve alá iktatva
Keresőszavak: templomi felszerelések, berendezési tárgyak
Nyelv: magyar, latin
A sorozat ismertetése: A templomi felszerelések, berendezési tárgyak (pl. orgonák, gyóntatószékek, oltárak, kelyhek, ruhák, misebor, gyertyák, tömjén, ostyasütők stb.) gyártásával, beszerzésével, készítésével és használatával kapcsolatos iratok alkotják a sorozatot. Időnként felmérési célzattal is sor került ezek összeírására, az így készült jegyzékeknek egyházművészeti jelentősége is lehetett. A berendezést kicsit tágabban értelmezve, néha az ingatlanokkal, vagyoni kérdésekkel kapcsolatos akták is ide kerültek bizonyos plébániák vonatkozásában. Az anyag jellegénél fogva elkerülhetetlen átfedések vannak a plébániák iratanyagával, bár oda inkább az egyedi esetek, konkrét vásárlások stb. anyaga került. 1945 után háborús károk felméréséről olvashatunk, pl. a harangok vonakozásában, később komoly orgonafelmérés történt 1959-60-ban az egyházmegye teljes területén, s a hagyományos témákon (ostyasütő, miseborszőlők kezelése, gyertyarendelések) túl reverendák beszerzésének aktái is előfordulnak.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1762, 1777, 1781-1866, 0,07 ifm - 1867-1944, 0,09 ifm - 1945-1992, 0,63 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: