SYMBOLAE

1807-1992, 1,15 ifm
Névváltozatok, rokonság: ld. még Beneficientia, Subsidia
Keresőszavak: gyűjtések, adományok, péterfillérek
Nyelv: magyar, 1880-as évek előtt latin
A sorozat ismertetése: Az egyházi szervezet igénybevételével végzett gyűjtések anyaga alkotja a sorozatot. Az ilyen gyűjtésekre elsősorban engedélyt kellett adnia az illetékes főpapnak, esetünkben az érseknek. E legfontosabb lépésen túl időnként megtalálhatók még a gyűjtések lebonyolítására, az összegyűjtött pénz továbbítására vonatkozó információk is. A gyűjtések célja nagyon változatos lehetett: pápai céloktól, szerzetesrendek fenntartásától, missziós céloktól egészen a templomépítésekig, tűzvészek, természeti csapások károsultjainak megsegítéséig terjedt. A segélyezettek köre is különféle: országos céloktól egy-egy város megsegítésén át eljuthatunk egészen az egyes személyekig. Jelentősebb mennyiségű gyűjtési iratanyag található a Szent László Társulat, Katholikus Sajtó Egyesület, az Irgalom Háza Alapítvány és a missziók számára. Az első világháborúk idején az özvegyek, árvák számára végzett gyűjtéseket részben a Res Militaris tárgyszó alatt kezelték, az 1920-as évektől pedig megjelentek a Péterfillér gyűjtések aktái. A befizetések összegzéseinek is vannak kimutatásai, kivonatok (nagyobb ívek) az egyes ügyek "folyószámláiról".
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1807, 1817-1866, 0,17 ifm - 1867-1944, 0,92 ifm - 1945-1968, 1985-1992, 0,06 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: