Tantos Ferenc

Tantos Ferenc: (Tolna, Tolna vm., 1869. július 13. - Kalocsa, 1951. december 24.) 1882-1890: gimnázium Kalocsán. 1890-1894: teológia u.o. 1894. június 25.: szent. Káplán Vaskúton, Palánkán. 1900: hitoktató, káplán Topolyán. 1901: káplán Kalocsán. 1904: a Rózsafüzérgyár igazgatója. 1912: a kalocsai nagyszeminárium gondnoka, hitoktató. 1916: a számvevőség alelnöke. 1919: az Árpád Nyomda igazgatója. 1920: házassági kötelékvédő. 1925: zsinati bíró. 1928: a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek templomának igazgatója. 1932: a kalocsai érs. kórház gondnoka és igazgatója. 1939: nyugállomány. 1940: a számvevőség elnöke. 1942: zsinati vizsgáló. Káptalani tisztségei: 1924. december 10.: tb. (Kanonokok-1998)
Tantos Franciscus, nat. 13. Jul. 1869. in Tolna (Com. Tolna), gymn. 1882-90. Colocae, theol. 1890-94. Colocae, ord. 25. Jun. 1894. Colocae, coop. in Vaskút, dein in Palánka, 1900. catech. et coop. in Topolya, 1901. coop. Colocae, 1904-29. director industriae manufactorialis domesticae pro conserendis rosariis in "Olvasógyár" Colocae, 1912-32. oeconom. Seminarii. Maioris et catech., 1916. vicepraeses Off. Revis. Rationum, 1918. cubic. S. S. ad hon., 1919-32. dir. tipogr. "Árpád", 1920. defensor vinculi, 1924. canonicus M. E. ad hon., 1925-50. judex. prosyn., 1928. rect. eccl. Ludimag. Coloc., 1932. curatus et procurator nosocom. aepp. Coloc., 1939. pens. prov., 1940-50. praes. Off. Revis. Ration., 1942. examinator prosyn. (Schem. 1950)
Tantos Ferenc (Tolna, 1869. júl. 13. – Kalocsa, 1951. dec. 24.) 1896-1953, 0,03 ifm /Inf. 1894-97. /Szabadságkérelmek /Betegség, gyógykezelési segély 1907. /MOVE igazgatósági tag 1920. /Oeconomus censori kinevezés 1929. /Papi nyugdíj 1939. /Nagyszemináriumban kap lakást 1939. /Életre szóló díjmentes lakást, ellátást kap 1944. /Nehéz időkre hivatkozva visszavonják 1945. /Polgári per (Szovjetellenes sajtótermék be nem szolgáltatása miatt vádolja a kecskeméti Népbíróság) 1948. /Végr. 1900. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
TANTOS Franciscus káplán Palánkán 1895-1900, Topolyán 1901-1902, Kalocsán 1903-1912, Nagyszeminárium rektor helyettese 1913-1923, director industriae manufactorialis pro conserendis rosariis, catecheta in scholis elem. Paup. de Domina Nostra Ludomagistratum Coloc. 1913-1915, camer. s. Sanct. ad hon., director fabricae rosar. et typograph 1919, oeconomus 1921-1923, Főegyházmegyei és Érseki Tartományi Törvényszék házassági kötelékvédő és szerzetesi hivatásvédő 1921-1923, Főtanfelügyelőség elnökhelyettese 1921-1923. 81, 86, 94, 214, 264, 304 (Történeti Sematizmus-2002)
Tantos Ferenc tb. kanonok, nyugállományban lévő egyházmegyés pap, elhunyt 1951. dec. 24. (Kronológia-2009)

Névtár: