Tantos Gyula

Tantos Gyula: (Tolna, Tolna vm., 1877. február 10. - Kalocsa, 1955. július 9.) 1888-1896: gimnázium Kalocsán. 1896-1905: teológia Rómában. 1902. október 28.: u.o. szent. 1903: a római kánonjogi fakultás hallgatója. 1905: a kalocsai nagyszeminárium helyettes tanára, tanulmányi felügyelője. 1905-1907: kisegítő káplán Öregcsertőn. 1909: a kalocsai kórház gondnoka. 1911: a nagyszeminárium rendes tanára, zsinati vizsgáló, az érs. középiskolák hittanárait felügyelő bizottság helyettes tagja. 1917: főszentszéki ülnök, bajaszentistváni pléb. 1919-1921: a megszállt részeken az érs. uradalom adminisztrátora. 1924: a hajósi espereskerület esperese. 1931: Kalocsa-Belváros pléb. 1932: a főegyházmegyei A. C. igazgatója. 1935: szentszéki viceofficiális, a Főegyházmegyei Takarékpénztár alelnöke. 1937: az érs. uradalmi bizottság tagja. 1939: káptalani jószágigazgató. Római bölcsész és teológiai doktor. Kánonjogi licenciátus. Káptalani tisztségei: 1931. szeptember 16.: id. mester. 1936. június 27. (eskü): bácsi főesp. 1939. augusztus 31.: székesegyh. főesp. 1942. december 31.: éneklő. 1946. április 27.: nagyprépost. (Kanonokok-1998)
Tantos Julius dr., nat. 10. Febr. 1877. in Tolna (Com. Tolna), gymn. 1888-96. Colocae, theol. 1896-1905. Romae, 1899. doctor Phil. Rom., ord. 28. Oct. 1902. Romae, 1903. doctor SS. Theol. Rom., audit. fac. Jur. Can. Romae, 1904. licent. Jur. Can., 1905. prof. subst. Lycei aepp. Colocae et praef. stud. Sem. Maj., 1905-07. simul. et auxil. in Öregcsertő, 1906. professor suppl. in lycaeo aeppali una cleri jun. sémin, majoris stud. praef., Colocen-í;is Christianorum Operariorum Unionis director, nosocomii Coloc. capellanus, examinalor prosynodalis, commissionis exam. prof. relig. in mediis scholis appl. membrum supplens., 1909. curat. nosocom. Coloc., 1911. prof. ord. Lycei aepp., examin. prosyn., 1917. commend. Crucis Rub. R. Hung., assessor S. Sedis, par. in Baja Sz. István, 1919-21. admin. dominii aepp. in part. occup., 1924. vic. foran. distr. Hajósen., 1931. canonicus M. E., magist. sen. et par. in Kalocsa-Belváros, 1932. dir. A. C. dioec., 1934. cruce Pontif. "Bene Merenti" insign., 1935. viceoff. Trib. Metr., vicepraes. Cass. Parism. Dioec., 1937. Commiss. Domin. Aepp. membr., 1939. dir. bon. Capituli, 1941. consil. supr. agric. R. Hung., 1942. canon. cantor, 1944. provic. gener., 1946. praep. maj. Capituli, praelat. domest. S. S. Pag. (Schem. 1950)
Tantos Gyula dr. kanonok (Tolna, 1877. febr. 10. – Kalocsa, 1955. júl. 9.) 1896-1957, 0,02 ifm /Tan. Coll. Germ. Hung. (egyházjogi tanulmányok Rómában) 1896-98, 1902-03. Bajaszentistváni templompénztárnak tett adományok 1919-20. /Belvízlecsapoló Társulat elnöke 1926. /Szentszéki ügyész 1928. /Betegség 1935-37. /Aranymise 1952. /Obitus (Personalia-2002)
TANTOS Julius Kalocsai Római Német-Magyar Kollégium 1897-1905, Nagyszeminárium tanulmányi vezetője 1906-1915, Érseki Líceum, Teológiai Főiskola tanára 1906-1915, SS. Theol. Doctor, Prof. Suppl. Theologiae Dogmaticae Speicalis, item Philosophiae et Paedagogiae 1906, Prof. ord. 1912, Colocensium Christianorum Operarium Unionis Director 1906-1915, póttagja a Vizsgabizottság középiskolai hittanárok számára 1908-1915, cenzor, könyvbíráló 1909-1923, Főegyházmegyei Zsinati vizsgabizottság vizsgáztatója 1911-1915, Érseki Főszentszék szentszéki ülnök, bíró, parochus in Bajaszentistván 1919-1923, plébános Bajaszentistvánon 1919-1923. 70, 85, 87, 96, 97, 99, 109, 154 (Történeti Sematizmus-2002)
Tantos Gyula pápai prelátus, a Kalocsai Főszékeskáptalan nagyprépostja, elhunyt 1955. júl. 9. (Kronológia-2009)

Névtár: