TAXATORIUM

1754-1992, 0,79 ifm
Névváltozatok, rokonság: Stóla, Stóla-díjszabás
Keresőszavak: stóla, egyházi szolgáltatások díjai
Nyelv: magyar, 1859 előtt latin
A sorozat ismertetése: Bőséges anyag az egyházi szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak, járandóságok szabályozására. Két fő kérdés merült fel ezzel kapcsolatban: az egyik a jövedelmek nagyságának meghatározása, a másik pedig a bevétel szétosztása az egyes cselekményekben részt vevők (pl. pap, kántor, harangozó) között. A stólabevételek lényegében az esketés és a temetés szertartásai, valamint az anyakönyvezés (kivonatok kiadása) és a különféle felmentések (korhiány háromszori hirdetés stb. alól) köré csoportosultak, de ezen belül rengeteg fajtájuk lehetett aszerint, hogy milyen "pompával" zajlott a szertartás, milyen ruhát viselt a pap, mennyit harangoztak, mekkora volt az ének szerepe, hogyan díszítették a templomot stb. A stóladíjszabás hosszú időn át nem volt egységes, az egyes településeken belül kialakult szokásjog szabályozta, amelynek változásait plébániánként külön felterjesztették jóváhagyásra. 1916-tól kezdődően a plébániánként jóváhagyott táblázatok Taxatorium + helynév iktatás mellett évtizedes, helységenkénti aktacsomókat eredményeztek. 1973 után, az egységes stóladíjszabással jóval kevesebb lett az iratok mennyisége, hiszen központi szabályozással az egész egyházmegyére kiterjedő, sőt országos érvényességű táblázatok születtek.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1754-1859, 0,10 ifm - 1916-1952, 0,56 ifm - 1959-1992, 0,13 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: