THEMATA THEOLOGICA

1763-1991, 2,49 ifm
Névváltozatok, rokonság: Resolutio thematum, Resolutio generalis thematum, ld még Districtualia, Papi továbbképzés
Keresőszavak: teológiai témák kidolgozása, papi továbbképzés
Nyelv: magyar, múlt század vége előtt latin
A sorozat ismertetése: A papi továbbképzés célját szolgálta az évenként általában két alkalommal kiadott teológiai témák írásos kidolgozásának, illetve az espereskerületi korónákon történő szóbeli feldolgozásának kötelezettsége. A témák kiírásának, a válaszok begyűjtésének és értékelésének, az esetleges hiányok pótlásának iratai alkotják a sorozatot. A teológiai témák feldolgozásának fegyelme, minősége természetesen koronként eltérő lehetett, ezt jelzi részben az iratanyag mennyisége, hiányosságai is. A sorozat az 1860-as, 1920-40-es években terjedelmes igazán. A második világháború után az 1966-ig részletesen kidolgozott és beküldött "témák" később fokozatosan egyszerűsödtek. A személyes feldolgozást felváltotta egy-egy felelős előterjesztése, ill. az espereskerületi ülések rövid összefoglalója. 1987-től már csak témameghirdetések körlevéli közlései szerepelnek, mindenfajta elméleti kidolgozás nélkül.
Az anyag terjedelmének megoszlása: 1763, 1797-1865, 0,33 ifm - 1869-1944, 1,32 ifm - 1947-1991, 0,84 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: