Trykáll Robertus

TRYKÁLL Robertus Boldogságos Szűz Máriáról nevezett vuta vagy untavölgyi bélakúti apát 1890-1897, Sacerdos Dioecesis Cassoviensis, Parochus Castrensis 1890, cruce aurae militari „Piis Meritis” decoratus 1896. 58 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: