Tumbász István

Tumbász István: (Szabadka, 1868. december 13. - Bács, 1956.) 1879-1887: gimnázium Szabadkán, Kalocsán. 1887-1891: teológia u.o. 1891. június 26.: szent., káplán Dusnokon, 1892: Bajmokon. 1893: a szabadkai elemi iskola hitoktatója, a gimnázium alsóbb osztályainak hittanára. 1894: vajszkai pléb. 1923: bácsi pléb. 1924: a Missziós Művek moderátora. 1938: a bácsi espereskerület esperese. A Budapesti Egyetem kánonjogi doktora. Káptalani tisztségei: 1944. január 28.: tb. (Kanonokok-1998)
Tumbász Stephanus, nat. 13. Dec. 1868. in Szabadka, gymn. 1879-87. in Szabadka et Colocae, theol. 1887-91. Colocae, ord. 26. Jun. 1891. Colocae, Coop. in Dusnok, 1892. in Bajmok, 1893. Catech. in schol. elem. in Szabadka et ibidem professor relig. in class. inferior. gymn., 1894. Pár. in Vajszka, 1898. doctor ss. canon. 1923. Paroch. in Bács et Cons. Consist. Adm. Ap., 1924. Moder. Dioec. Oper. Mission., 1925. Cubic. S. S. Pii Pp. XI., 1938. V. A. D. distr. Bácsien. Doctor Jur. Can. Budapestin (Schem. 1942)
Tumbász István dr. (Szabadka, 1868. dec. 13. - Bács, 1956.) 1918, 1941-43, 0,01 ifm /Inf. 1941-43. /Aranymise 1941. (Personalia-2002)
TUMBÁSZ Stephanus káplán Dusnokon 1892, Bajmokon 1893, Doctrinae Religionis Professor Szabadka Gimnázium 1894, plébános Vajszkán 1895-1923. 112, 156, 185, 311 (Történeti Sematizmus-2002)
Tumbász István tb. kanonok, bácsi plébános, elhunyt 1956. júl. 10. (Kronológia-2009)

Névtár: