Udvardy Josephus

Udvardy Josephus dr., nat. 16. Febr. 1911. in Bácsalmás, gymn. 1921-29. in Baja et Colocae, theol. 1929-38. Colocae et Romae, ord. 25. Oct. 1936. Romae, 1938. coop. in Kunbaja, 1939. doctor SS. Theol. Roman., coop. in Baja Sz. Szív, 1940. in Kalocsa-Belváros, defens. vinc. extraord. Trib. Metr., 1941. curat. castr. dein prof. Lycei aepp. et praef. stud. Sem. Mai. Colocae, 1944. censor dioec., prof. Inst. Praepar. Catech., 1945. biblioth. aepp., moder. Soc. Sor. Commun. Cath., 1947. defens. vinc. ord., promot. just., consil. aepp., 1950. judex prosyn., rect. eccl. in Kalocsa Sz. István, examin. prosyn. (Schem. 1950)
Udvardy József proszinodális vizsgáztatóvá nevezték ki 1957, érseki tanácsos, teol. tanár plébánosi kinevezést kapott Jánoshalmára 1958, esperesi kinevezést kapott 1958, proszinodális bíró 1967, c. apát, jánoshalmi esperes-plébánost VI. Pál pápa címzetes püspökké és csanádi apostoli kormányzóvá nevezte ki 1969. (Kronológia-2009)

Névtár: