Udvardy Stephanus

Udvardy Stephanus, nat. 20. Jul. 1869. in Dunaföldvár (Com. Tolna), gymn. 1881-90. Colocae, theol. 1890-94. Colocae, ord. 25. Jun. 1894. Colocae, coop. in Bácsbokod, 1895. in Katymár, 1896. catech. in schol. elem in Zombor, 1897. coop. in Jánoshalma, 1901. in Zenta-Belváros, 1906. iterum in Jánoshalma, 1908. Colocae, 1910. in Magyarkanizsa, 1912. in Kishegyes, 1913. in Ada, 1914. in Óbecse-Belváros, 1918. admin. interim. ibidem, mox valetudin., 1922. coop. in Kecel, 1924. admin. in Bácsborsód, 1928. paroch. ibidem, 1933. capell. localis in Kisszállás, 1938. pens. prov. (Schem. 1950)
Udvary István (Dunaföldvár, 1869. júl. 20. – 1952. ápr. 22.) 1894-1922. /Inf. 1894-95. /Fegyelmi 1897, 1906-08, 1910-11. /Szabadságkérelmek /Dispositio /Betegség, gyógykezelés, betegszabadság 1913. /Szentszéki per, suspensio, majd feloldozás 1918-22. (Personalia-2002)
UDVARY Stephanus káplán Bácsbokodon 1895, Katymáron 1896, catecheta Zombori Elemi Iskola 1897, káplán Zenta Szent Istvánon 1904-1907, Jánoshalmán 1908, Kalocsán 1909-1910, Magyarkanizsán 1911-1912, Kishegyesen 1913, Adán 1914, Óbecsén 1915, lelkipásztori szolgálat alól felmentve, suspensus a divinis 1919-1921, káplán Kecelen 1923. 102, 114, 129, 139, 211, 214, 217, 219, 224, 239, 256, 317 (Történeti Sematizmus-2002)
Udvary István (Kronológia-2009)

Névtár: