Zgama Károly

Zgama Károly: (Jablonka, 1861. október 23. - Kalocsa, 1926. március 26.) 1888. október 28.: Rómában szent. Káplán 1889: Kishegyesen. 1891: a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek tanítónőképzőjének tanára. 1893: a papnövendékek lelki igazgatója, a teológia és dogmatika tanára, az érs. középiskolák hittanárait felügyelő bizottság tagja. 1899: zsinati vizsgáló. 1902: pápai káplán. 1902: mélykúti helyettes pléb. 1903: főegyházmegyei tanfelügyelő. Kalocsa-Belvárosi pléb. A teológiai és a bölcsészettudományok doktora. Káptalani tisztségei: 1924. december 10.: ifj. mester. (Kanonokok-1998)
Zgama Carolus, nat. 1861. Oct. 23. Jablonka, ord. 1888. Oct. 28. Romáé, 1889. Coop. in Kishegyes, 1891. Prof. in praep. sup. Coloc. Paup. de Dom. Nostra Ludimagistrarum. 1893. Spiritualis cleri jun., theol. dogm, profess., examinatoriae commissionis prof. doctrinae rel. in scholis med. applic. membrum, 1899. examinator prosynodalis. 1902. Capell. Suae Sanct. ad hon., 1902. Adm. in Mélykút, 1903. Visitator schol, membrum consilii a vigilantia, ss. theol. et phil. doctor. (Schem. 1914)
Zgama Károly (Jablonka, 1861. okt. 23. – Kalocsa? 1926. márc. 26.) 1890-1945, 0,03 ifm /Inf. 1890. /Betegség, gyógykezelés 1905. /Szabadságkérelmek /Végr. 1915. /Massa (Personalia-2002)
ZGAMA Carolus Római Német-Magyar Kollégium 1883-1889, káplán Kishegyesen 1890-1891, Iskolanővérek Tanítónőképzője Kalocsa Prof., rendes tanár 1892-1893, Nagyszeminárium lelki igazgató 1894-1903, Érseki Líceum, Teológiai Főiskola tanára 1894-1903, Phil. et SS. Theol. Doctor, Theol. Dogmaticae Prof. 1894, Theol. Dogmaticae Specialis Prof. 1902, tagja a Vizsgabizottság Középiskolai Hittanárok számára 1894-1903, Főegyházmegyei Zsinati Vizsgabizottság vizsgáztató 1900-1903, adminisztrátor Mélykúton 1904-1923, Főegyházmegyei Tanfelügyelőség hivatalos iskolalátogatója II. főtankerületben 1904-1911, cenzor, könyvbíráló 1909-1923, papság küldötte az egyházmegyéből az Autonómia-Kongresszusra 1919-1923. 85, 86, 96, 97, 98, 99, 109, 110, 224, 241, 326, 328 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: