NtZ

Zékány Tihamér

Névtár: 

Zékány Tihamér (Hátmeg, 1907. aug. 7. - ) 1924-1940, 0,04 ifm /Panaszok (vita plébánosával) Dimissio Sacerdotum (Csornára a premontrei rendbe, majd a veszprémi egyhm-be, végül Kanadába) 1925-29. /Detroit-ból küld plébániai újságokat 1931. (A Szent Kereszt Egyház Hírnöke)/ Inkardinációja a Clevelandi egyházmegyébe 1939. (Personalia-2002)
ZÉKÁNY Tihamerus teológus hallgató a Bécsi Pázmáneumban 1923. 109 (Történeti Sematizmus-2002)

Zgama Károly

Névtár: 

Zgama Károly: (Jablonka, 1861. október 23. - Kalocsa, 1926. március 26.) 1888. október 28.: Rómában szent. Káplán 1889: Kishegyesen. 1891: a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek tanítónőképzőjének tanára. 1893: a papnövendékek lelki igazgatója, a teológia és dogmatika tanára, az érs. középiskolák hittanárait felügyelő bizottság tagja. 1899: zsinati vizsgáló. 1902: pápai káplán. 1902: mélykúti helyettes pléb. 1903: főegyházmegyei tanfelügyelő. Kalocsa-Belvárosi pléb. A teológiai és a bölcsészettudományok doktora. Káptalani tisztségei: 1924. december 10.: ifj. mester. (Kanonokok-1998)
Zgama Carolus, nat. 1861. Oct. 23. Jablonka, ord. 1888. Oct. 28. Romáé, 1889. Coop. in Kishegyes, 1891. Prof. in praep. sup. Coloc. Paup. de Dom. Nostra Ludimagistrarum. 1893. Spiritualis cleri jun., theol. dogm, profess., examinatoriae commissionis prof. doctrinae rel. in scholis med. applic. membrum, 1899. examinator prosynodalis. 1902. Capell. Suae Sanct. ad hon., 1902. Adm. in Mélykút, 1903. Visitator schol, membrum consilii a vigilantia, ss. theol. et phil. doctor. (Schem. 1914)

Zichy Július

Névtár: 

ZICHY JÚLIUS Comes de eadem et Vásonkeö, nat. 7. Nov. 1871. in Nagyláng (Com. Fejér), gymn. 1881-1889. in Kalksburg et Székesfehérvár, theol. 1891-96. Oeniponte, 1897-1900. studiis jur. can. vacat Romae, ord. 6. Jul. 1895. in Székesfehérvár, 1896. Coop. in Budakeszi, 1897-1901. in Acad. dei Nobili Romae, 1901. Cubicularius actualis S. S. Romae, 1902. Abb. tit., 17. Oct. 1905. nominatus Epp. Quinque-eccl., 21. Dec. 1905. Epp. Quinqueeccl. consecr. Romae, Actualis Int. Stat. Consil., 1923. Adm. Apost. A. Dioec. Col. et Bács., 27. Jan. 1924. Sedem capessivit, Archiep. nomin. 5. Sept.

Oldalak

Feliratkozás RSS - NtZ csatornájára