Zimmer Thomas

Zimmer Thomas nat. 1794 ord. 1821 Cooperator. — 1851 Par. in Bogojeva (Schem. 1854)
Zimmer Tamás (1794. okt. 22. – Gombos, 1857. márc. 16.) 1822-1857, 0,01 ifm /Inf. 1822, 1839, 1850. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
ZIMMER Thomas káplán Bácsbokodon 1822, Nemesmiliticsen 1823, Bezdánban 1825-1826, Temerinben 1827-1830, Doroszlón 1831, adminisztrátor Fajszon 1832, káplán Doroszlón 1833-1840, adminisztrátor Doroszlón 1841, káplán Doroszlón 1842-1851, plébános Gomboson 1852-1857. 139, 162, 177, 187, 200, 252, 298 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: