Zittl Róbert

Zittl Róbert: (Apatin, 1844. február 24. - Kalocsa, 1902. január 26.) 1866. július 28.: szent. Káplán Veprovácon, Hódságon. 1869: a bécsi felsőbb papi továbbképző (Augustineum) tagja. 1872: helyettes teológiai tanár, tanulmányi felügyelő. 1874: rendes tanár, még ugyanebben az évben a kalocsai Tanítóképzőnek is tanára, a Páli Szent Vincéről nev. Irgalmas Nővérek gyóntatója. 1890: S. Sapientiáról nev. titeli prépost. 1895: kalocsai pléb. 1897: a Kalocsai Keresztény Munkásegylet elnöke. 1898: a kalocsai Tanítóképző igazgatója. Káptalani tisztségei: 1895. április 17.: ifj. mester. 1897. augusztus 15.: id. mester. (Kanonokok-1998)
Zittl Robertus, nat. 1844. Febr. 24. Apatin, ord. 1866. Jul. 28. Cooperator in Veprovácz, Hodságh, 1869. sublimior. Instituti membrum Vindobonae, 1872. sive 1973 Theol. Suppl. Prof. et Stud. Praef., 1874. sive 1875 Prof. ord., eod. anno Profess. in Praepar. Coloc. et Soror. charit. Confessarius, SS. Theologiae Magister. 1877. Paroch. in Temerin, 1886. Notarius Distr., 1888. Visitator Schol. 1890. Praep. S. Sapientiae de Titel, 1895. Canonicus M. E. Colocz. Magister Junior, Parochus Colocz. 1897. Magister Senior, 1898. Christianorum Operariorum Unionis Colocensis Praeses, 1900. Director Praeparandiae Cath. Docentum. (Schem. 1901)
Zittl Róbert kanonok (Apatin, 1843. febr. 23. – Kalocsa, 1902. jan. 26.) 1866-1903, 0,02 ifm /Szül. akv-i kiv. 1866. /Inf. 1866-68. /Házitanító Zichy Ferenc fia mellett, Vedrődön 1873, 1875. /Szabadságkérelmek /Hivatalos iskolalátogató 1888. /Betegség, gyógykezelés /Kanonoki előlépés, bácsi főesp. 1902. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
ZITTL Robertus bölcsész hallgató a Pécsi Gimnáziumban 1861-1862, teológus hallgató a Központi Szemináriumban 1863-1866, káplán Veprődön 1867, Hódságon 1868-1869, Bécsi Augustineum Felsőbb Papi Továbbképző Intézet 1870-1873, Nagyszeminárium tanulmányi vezető 1874-1877, Érseki Líceum, Teológiai Főiskola tanára 1874-1877, Theologiae Pastoralis et Moralis supplens Prof. 1874, Studii Biblici supplens Prof. 1875, Studii Biblici ord. Prof. 1876, Kalocsai Tanítóképző 1876-1877, Prof. extraord. 1876, Prof. auxil. 1877, (Férfitanító-Képezde Kalocsa papnöveldei tanár 1876), plébános Temerinben 1878-1895, not. distr. 1887-1890, 1892-1895, Főegyházmegyei Tanfelügyelőség hivatalos iskolalátogatója IV. főtankerületben 1889-1891, Szent Bölcsességről nevezett titeli prépost1891-1902, ifjabb mesterkanonok, Praepositus S. Sapientiae de Titel, Examaninator Pro-Synodalis, Scholarum elem. Coloc. Director, in Instituto Praeparandorum pro officio Ludorectorum Coloc. in re relig. et morum Commissarius 1896-1897, plébános Kalocsán 1896-1902, Főegyházmegyei Zsinati Vizsgabizottság vizsgáztatója 1896-1902, Kalocsa összes fi-elemi és pusztai iskola igazgatója 1896-1902, idősebb mesterkanonok1899-1902, Praepositus S. Sapientiae de Titel, Parochus Col., Examinator Pro-Synodalis, Praeparandiae Cath. Docent. et Scholarum elem. Coloc. Director 1899, Christianorum Operariorum Colocensium Unionis Praeses 1900. 45, 48, 64, 84, 86, 96, 107, 108, 109, 110, 205, 214, 297, 315, 326, 327, 364 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: