Zsuffa Mátyás

Zsuffa Mátyás ( – Dusnok, 1829. jan. 18.) 1794-1847, 0,05 ifm /Inf. 1822. /Áthelyezési kérelmek /Végr. 1823, 1829. /Obitus /Massa (Personalia-2002)
ZSUFFA Mathias káplán Csonoplyán 1792, Szabadka Szent Teréz plébánián 1793-1795, plébános Dusnokon 1805-1829, not. distr. 1809, Kalocsai Főesperesség Felső-Kalocsai Kerület esperese 1812-1829. 120, 173, 185, 278 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: