Zundl Péter

Zundl Péter: (Szentfülöp, 1862. január 10. - Kalocsa, 1917. január 7.) 1886. június 25.: szent. Káplán Nemesnádudvaron, Szilbereken. Tartalékos tábori lelkész. 1888: érs. iktató. 1889: levéltáros. 1892: főszentszéki aljegyző. 1893: érs. titkár, főszentszéki ülnök. 1895: pápai kamarás. 1897: érs. irodaigazgató. 1902: Szt. Sapientiáról nev. titeli prépost. 1902. február: oldalkanonok. 1904: a Kalocsai Katolikus Kör elnöke. 1905: zsinati vizsgáló. 1906: a felsőbbfokú iskolák főegyházmegyei tanfelügyelője. 1911: pápai prelátus. 1914: a Páli Szent Vincéről nev. Irgalmas Nővérek igazgatója. Káptalani tisztségei: 1902. január 30.: ifj. mester. 1902. április 29.: tiszai főesp. 1903. április 15.: bácsi főesp. 1906. július 10.: bácsi kisprépost. 1907. február 28.: őr. 1914. szeptember 21.: éneklő. (Kanonokok-1998)
Zundl Petrus, nat. 1862, Jan. 10. Szentfülöp, ord. 1886. Jun. 25. sive 26. Coop. in Nemesnádudvar, Szilberek, capell. milit. reserv., 1888. Protocollista archiepiscopalis, 1889. Archivarius, 1892. Vicenotarius consistorialis, 1893. Secretarius archiepiscopalis et assessor. consist., 1895. Camerarius Suae Sanctit. ad honor., 1897. Director cancellariae aeppalis, 1901. Canonicus Metrop. Éccl. Coloc., magister junior, 1902. Archidiac. Bácsiensis et praepositus S. Sapientiae de Titel, 1904. Circuli catholici Colocensis praeses, 1905. Exam. prosynodalis, 1906. Praepositus S. Pauli de Bács, supremus scholarum cath. inspector dioecesanus, 1907. Caronicus custos, 1911. Praelatus Suae Sanctitatis domesticus. (Schem. 1914)
Zundl Petrus, nat. 1862. Jan. 10. Szentfülöp, ord. 1886. Jun. 26. Cooper, in Nemesnádudvar, Szilberek, Capell. milit. reserv., 1888. Protocollista Archi-Episcopalis, 1889. Archivarius, 1892. Vice Notarius Consistorialis, 1893. Secretarius Archiepiscopalis et Assessor Consist,, 1895. Camerarius Suae Sanctit. ad honon, 1897. Director Cancellariae A.-Eppalis, 1901. Canonicus Metrop. Eccl. Coloc. Magister Junior, 1902. Archi-Diac. Tibiscanus et Canonicus a Latere, 1903. Archi-Diac. Bacsiensis et praepositus S. Sapientiae de Titel, 1904. Circuli Catho lici Colocensis Praeses, 1905. Exam. Prosynodalis, 1906. Praepositus S. Pauli de Bács, Supremus Scholarum Cath. Inspector Dioecesanus. 1907. Canonicus Custos. (Schem. 1908)
Zundl Péter kanonok (Szentfülöp, 1862. jan. 10. – Kalocsa, 1917. jan. 7.) 1874-1917, 1941, 0,04 ifm /Tan. isk. biz. Szentfülöpi népiskola 1874, Újvidéki Kir. Kat. Magyar Főgimn. 1875-76, Kalocsai Jezsuita Gimn. 1877-81. Érettségi biz. uitt. 1882. /Szül. akv-i kiv. 1880. /Inf. 1886-87. /Dispositio /Honvéd segédlelkész 1886-95. (szabadságolt állományban) Szabadságkérelmek /Obitus /Massa (Personalia-2002)
ZUNDL Petrus káplán Nemesnádudvaron 1887, Szilbereken 1888, Kalocsai Érseki Főszentszék aljegyző 1892-1893, szentszéki ülnök, bíró 1894-1902, Érseki Udvar – Érseki Hivatal iktató, jegyzőkönyvvezető 1889-1891, levéltáros 1890-1893 és protocollista 1890-1891, titkár 1894-1897, irodaigazgató 1899-1903, Tiszai Főesperes, Cancellariae A-Eppalis Director 1903, Érseki Udvar – Érseki Hivatal oldalkanonok 1903-1904, Szent Bölcsességről nvezett titeli prépost 1904-1915, Bácsi Főesperes 1904-1906, A-Eppi Canonicus a Latere 1904, Főegyházmegyei Tanfelügyelőség érseki főtanfelügyelő 1906-1914, Bácsi kisprépost 1907, egyházmegyei főtanfelügyelő 1907-1914, őrkanonok 1908-1914, Dioecesanus Scholarum Cath. Inspector Supremus, Circuli Catholici Colocensis Preses 1908, Főegyházmegyei Zsinati Vizsgabizottság vizsgáztatója 1908-1915, éneklőkanonok, Suae Sanctitatis praelatus domesticus, praepositus S. Sapientiae de Titel, Sororum Charitatis s. Vincentii a Paulo Colocensium director, exam. prosynodalis 1915. 28, 31, 33, 39, 43, 64, 70, 73, 75, 76, 77, 94, 96, 253, 293, 326 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: